Vláda schválila větší kontrolu úvěrů poskytovaných exportní bankou

Praha - Kontrola ministerstva financí nad dotacemi a úvěry poskytovanými Českou exportní bankou (ČEB) se zřejmě rozšíří. Počítá s tím novela zákona od ministerstva financí, jejíž návrh dnes schválila vláda. Vedle novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou se zřejmě změní i zákon o bankách tak, aby úřad mohl po ČEB požadovat více informací k jednotlivým obchodním případům.

Novela by měla být účinná podle návrhu ministerstva od června 2015. Schválit ji musí ještě parlament a podepsat prezident. Návrh je reakcí na prověrku Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2011. Z výsledků kontroly vyplývá, že ČEB neoprávněně poskytla úvěry za 8,2 miliardy korun. U části úvěrů banka navíc porušila podle NKÚ zákon, a pokud by dlužníci peníze nesplatili, ztráta banky by šla na vrub státu. Banka při rozhodování o úvěrech podle úřadu porušovala vedle zásady obezřetnosti, kterou jí ukládá zákon, také vlastní vnitřní předpisy. Například dozorčí rada banky nedostala na stůl část důležitých materiálů, o kterých měla rozhodovat.

  • „Navrhovaná změna legislativy zvyšuje transparentnost poskytovaných produktů, umožní ministerstvu financí efektivní kontrolu při poskytování dotace ze státního rozpočtu a potažmo kontrolu úvěrů poskytovaných Českou exportní bankou,“ uvádí důvodová zpráva k novele.

Ustanovení ohledně bankovního tajemství pak podle návrhu umožní vyžádat si libovolné účetní záznamy, věcné podklady a informace k jednotlivým obchodním případům. „Tímto ustanovením je sledován požadavek zajistit působnost ministerstva financí v oblasti kontroly podpořeného financování,“ uvádí materiál.

Česká exportní banka je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je podporovat český vývoz a znalost České republiky ve světě, což má vést k podpoře celkové konkurenceschopnosti ČR.

ČEB vlastní čtyři ministerstva. Ministerstvo financí má v ČEB 41 procent akcionářských práv státu, ministerstvo průmyslu a obchodu 24 procent, ministerstvo zahraničí 10 procent a ministerstvo zemědělství 5 procent. Zbylých 20 procent akcií drží EGAP, kterou ovládají stejná čtyři ministerstva.

Zásah policie v EGAP a ČEB
Zdroj: ISIFA/MAFRA
Autor: Petr Topič

ČEB měla problémy s protikorupční policií. V polovině ledna zasahovali policisté v jejím sídle a také v Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Vyžádali si materiály k obchodům z let 2005 až 2011. Bývalý ředitel Jiří Klumpar v březnu uvedl, že ČEB má problematické pohledávky za 16 miliard korun. Z této částky by zhruba 6 až 7 miliard mohla vymoci zpátky. Zbylých 9 až 10 miliard korun bude prý ale velmi obtížně vymahatelných.