Vláda schválila vznik Centrální evidence účtů

Praha – Vláda bude mít přehled účtů, které mají v bankách a záložnách právnické i fyzické osoby. Na předvánočním zasedání ministři schválili zřízení Centrální evidence účtů. V průběhu příštího roku ještě bude muset koalice prosadit příslušný zákon. Součástí by neměly být údaje o zůstatcích na účtech, ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připraví evidenci do začátku roku 2016.

Ministr financí chce mít Centrální evidenci účtů kvůli boji s daňovou kriminalitou. „Jedná se jen o existenci účtu. V rámci 'karuselových' obchodů je průměrný věk firmy 24 dní a rekord je osm hodin. Za tu dobu někdo založil firmu, nás stačil okrást a dát ji do bankrotu. Jde tedy o čas a jen o existenci účtu,“ uvedl Babiš k významu evidence. 

Původně Babiš kvůli potírání daňové kriminality chtěl vznik centrálního registru účtů, který měl obsahovat nejen údaje o existenci účtů fyzických či právnických osob, ale také o tom, kolik je na nich peněz. S tím ale nesouhlasila Česká národní banka. Ta projevila souhlas s jednodušší formou registru. 

„Česká národní banka souhlasí s tezemi zřízení a provozování tzv. Centrální evidence účtů, tedy jednoduché evidence existujících účtů fyzických a právnických osob vedených u úvěrových institucí formou jakéhosi rozcestníku. Součástí evidence by proto neměly být stavové hodnoty na účtech. O konkrétních podmínkách vytvoření a provozu Centrální evidence účtů na základě dohodnutých principů se vede diskuse,“ uvedl již dříve mluvčí ČNB Tomáš Zimmermann.

Příslušný zákon k evidenci by měl vzniknout během příštího roku, aby od roku 2016 již mohl registr fungovat. Jeho zřízení zajistí ve spolupráci s ČNB ministerstvo financí, které má být i jeho uživatelem. Data v registru budou podle plánu aktualizována minimálně jednou denně. Oprávněné orgány, které nyní při dohledávání informací o existenci bankovních účtů obesílají desítky bank, záložen a dalších institucí, budou dotazy podávat elektronicky. Odpovědi mají putovat do datových schránek, uvedl dříve server Česká justice.

Výběr událostí souvisejících se vznikem Centrální evidence účtů:

7. března 2014 - Ministr financí Andrej Babiš (hnutí ANO) řekl, že vládě předloží zákon upravující vznik centrálního registru účtů. Zřízen má být u České národní banky (ČNB), aby se zrychlilo vyšetřování podvodů a daňových úniků.
- Česká bankovní asociace prohlásila, že případný vznik tohoto registru zvyšuje riziko zneužití dat klientů.

11. dubna 2014 - Babiš a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) podpisem dohody formálně odstartovali tzv. projekt Kobra, tedy spolupráci ministerstva financí a policie v boji proti daňovým únikům.
- Guvernér ČNB Miroslav Singer s vytvořením centrálního registru vyjádřil nesouhlas. Banky nyní provozují elektronický systém výměny žádostí o údajích na účtech prostřednictvím datové schránky.

15. prosince 2014 - ČNB vyjádřila souhlas se vznikem Centrální evidence účtů. Banka souhlasila s jeho jednodušším provedením. Centrální registr měl původně obsahovat nejen údaje o existenci účtů fyzických či právnických osob, ale také o tom, kolik je na nich peněz. Nyní by evidence údaje o zůstatcích na účtech neměla obsahovat.

22. prosince 2014 - Vláda schválila zřízení Centrální evidence účtů. Ve spolupráci s ČNB má být připravena od ledna 2016. Její součástí nebudou údaje o zůstatcích na účtech.