Oproti sestrám se požadavky na porodní asistentky nemění. Zájem o obor je i tak obrovský

Zájem o obor porodní asistentka stoupá, počty uchazeček až desetinásobně převyšují kapacity škol. A to i přesto, že porodní asistentky dál budou muset mít minimálně vyšší odbornou školu nebo bakalářský titul, zatímco všeobecným sestrám bude nově stačit jen jeden rok nástavby po střední škole.

Video Události
video

Události ČT: Zájem o obor porodní asistentka je enormní

Jen na univerzitách v posledním školním roce bakalářský obor porodní asistentka studovalo 291 lidí. Právě o absolventky univerzitního studia porodnice nejvíce stojí.

Podle zástupce přednosty pro porodnický úsek Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK Antonína Pařízka je důležité, aby absolventky znaly základy anatomie, fyziologie, uměly dobře komunikovat s rodičkou a znaly rizika spontánního porodu.

Stovky hodin praxe

Budoucí porodní asistentky musí absolvovat i stovky hodin praxe, třeba na Lékařské fakultě Ostravské univerzity jich musí absolvovat 1800. „Pak musí také absolvovat určité množství výkonů jako třeba 40 fyziologických porodů, 100 prenatálních vyšetření ženy, 100 vyšetření novorozence a podobně,“ dodává vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Darja Jarošová.

V řadě nemocnic disponují porodní asistentky širokými kompetencemi. A pokud porod probíhá podle plánu, někde ho mohou provádět i samostatně bez přítomnosti lékaře.