Delegace z Česka i Slovenska si připomněly 100 let od bitvy u Zborova

Ve „velkých“ dějinách válek je jen drobnou zmínkou, pro český národ ale byla klíčová. Právě v zákopech Zborova získali respekt legionáři, pomohli ke vzniku československé armády i pozdějšího samostatného státu. Nedělní vzpomínky u zrekonstruované mohyly se zúčastnili zástupci parlamentu i armády. A slova o hrdinech zaznívala často.

Příslušníci praporu Československé obce legionářské během pietního aktu
Zdroj: ČTK

„Každý národ potřebuje své hrdiny. Hrdinové od Zborova, nebudete nikdy zapomenuti,“ zdůraznil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Připomněl, že u Zborova mezi 3500 legionáři bojovali za svobodný a svébytný stát Čechů a Slováků i pozdější generálové Jan Syrový, Ludvík Svoboda či Rudolf Medek.

 

Video Události
video

Hrdinové od Zborova. I oni byli otcové zakladatelé

„Z krvavé setby u Zborova vzešly tisíce a tisíce bojovníků,“ připomněla citát prvního československého prezidenta Tomáše Masaryka místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Po Zborovu si i Rakousko-Uhersko a Německo musely připustit existenci hnutí Čechů a Slováků, dodala. Zborov jako „symbol statečnosti a odhodlání“ vyzdvihla také náměstkyně ministra obrany Alena Netolická.

Alena Netolická, Miluše Horská a Jan Hamáček přihlížejí vzpomínkovému aktu
Zdroj: ČTK
„Zborov má obrovský význam pro českou armádu. Je to místo, kde se rodilo Československo. Je to místo, ke kterému se vracíme i v současnosti. Tato místa jsou pro příslušníky Armády ČR nesmírně důležitá. Snažíme se, aby naši vojáci byli pokračovateli tradic od Zborova,“ řekl ČTK náčelník generálního štábu Josef Bečvář.
Video Historie.cs - Zborov - křest ohněm
video

Historie.cs: Bitva u Zborova

„Zborov se na mne přenáší přes mého otce, děděčka jsem nikdy nepoznal,“ uvedl Václav Petřík, vnuk stejnojmenného generála, který u Zborova bojoval. „Zborov je v životě mého dědečka i celé rodiny něco výjimečného. Když si válkou člověk projde, pak to v něm musí do smrti zanechat následky. Ale Zborov, kde jsme se (čs. legionáři) poprvé představili jako samostatná jednotka a dosáhli hned v první bitvě tak obrovského úspěchu, je úplně nejvíce, na co můj děda celý život vzpomínal – a i já jako potomek,“ dodal.

Oslavy bitvy u Zborova začaly za první republiky, například v roce 1922 zde byly vyzvednuty ostatky neznámého vojína a první pouť k mohyle, kde jsou uloženy ostatky padlých, se uskutečnila v roce 1927; tehdy ovšem Zborov ležel na území předválečného Polska.