Tuhý: Po sloučení útvarů nedošlo ke zhoršení kvality práce v rozpracovaných kauzách

Necelý rok činnosti má za sebou Národní centrála proti organizovanému zločinu (NOCZ). Vznikla v rámci hojně diskutované reorganizace policie, což bylo téma, které vloni způsobilo roztržku ve vládní koalici mezi ČSSD a hnutím ANO a byla kvůli němu zřízena i sněmovní komise. Sloučení protimafiánského a protikorupčního útvaru hájí policejní prezident Tomáš Tuhý a tvrdí, že v žádném případě nedošlo ke zhoršení kvality práce v rozpracovaných kauzách. „Týmy, které na nich dělaly v předchozích obdobích, zůstaly zachované,“ ujistil Tuhý.

Policie České republiky
Zdroj: ČTK Autor: Michal Kamaryt

Policejní prezident považuje i s odstupem času celou reorganizaci, tedy spojení bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), za nutnost.

„Jako Česká republika jsme byli vystaveni novým trendům – kybernetická kriminalita, teroristické útoky, zásadní migrační krize. Za situace, kdy se prolínají problematiky organizovaného zločinu, ať už s hospodářskou trestnou činností, či finanční kriminalitou, byl směr sloučit oba útvary správným rozhodnutím,“ uvedl Tuhý.

„Žalovatelnost je vyšší, než jaká byla na samostatných útvarech bývalého ÚOOZ a ÚOKFK. Také musím konstatovat, že počet trestných činů, které Národní centrála řeší, je podstatně vyšší,“ dodal policejní prezident, který nesouhlasí s výtkami směrem k NOCZ, tak jak je formulovala nedávno publikovaná výroční zpráva od Nejvyššího státního zastupitelství.

Citace z výroční zprávy:

  • Pokud jde o poznatky k fungování Národní centrály proti organizovanému zločinu a jejích organizačních složek, v kvalitě a aktivitě jednotlivých příslušníků a skupinových výkonných složek přetrvává negativní rys dřívějšího policejního orgánu Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, tedy nevyrovnanost a přílišná variabilita v kvalitě i kvantitě věcí uvnitř jednoho orgánu.

  • Příkladem kvalitního a aktivního plnění úkolů je především Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a dále i Sekce organizovaného zločinu, příkladem opačným je Sekce finanční kriminality, v rámci které je opakovaně indikována nedostatečně kvalitní činnost i nedostatky v komunikaci s dozorovými státními zástupci. Efektivní spolupráce je realizována s regionálními expoziturami NCOZ.

  • Obecně je však dosud pociťovaným problémem znatelná institucionální a personální nestabilita nově budovaného útvaru. Sloučení mělo negativní vliv na některé trestní věci, a to především v důsledku odchodu konkrétních zpracovatelů od Policie ČR, ale i obecně v důsledku nutnosti vyřešit řadu provozních záležitostí týkajících se chodu nového útvaru. 
Video Otázky Václava Moravce
video

Otázky Václava Moravce: Debata policejních prezidentů

Podle Tomáše Tuhého vychází výše citovaná zpráva z dat, která má k dispozici Nejvyšší státní zastupitelství. Jejich relevanci chce s NSZ prokonzultovat. Zároveň se ohradil proti selektivnímu přístupu použitému ve zprávě vůči jednotlivým sekcím. 

„Zpráva se zaobírá rokem 2016, a když si v ní čtete kritiku tzv. Sekce finanční kriminality, je třeba připomenout, že tato sekce ještě v roce 2016 neexistovala. Abychom mohli zhodnotit, jakým způsobem dnes funguje jedna, druhá či třetí sekce spadající pod Národní centrálu, na to potřebujeme celý rok 2017,“ zdůraznil Tuhý.

Červíček: Takhle se reorganizace dvou útvarů nedělá

Podle bývalého policejního prezidenta Martina Červíčka nebyla reorganizace dostatečně odborně připravená. „Chyběl tomu čas, příprava, odborná diskuse, spolupráce s ostatními a hlavně přesvědčení těch lidí, že to je cesta, která povede k větší efektivitě práce, a že se nejedná o násilné sloučení a vytváření umělých týmů,“ poznamenal současný 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje za ODS.

Na základě osobních setkání s některými pracovníky Národní centrály nabyl pocitu, že v řadách útvaru panuje podle jeho vlastních slov taková zvláštní motivace. „Řekl bych až demotivace,“ všimnul si Červíček. Apeluje proto na vedení policie, aby se intenzivně věnovalo otázce funkčnosti jednotlivých týmů a i tomu, „zda si řídící struktura NOCZ takzvaně sedla. Jde o to akcelerovat spolupráci a funkčnost těch týmů, což jsme předpokládali, že díky sloučení nastane,“ uzavřel někdejší policejní šéf.