Diplomat za války dával Židům pasy na cestu ke svobodě. Ocenění převzali potomci

V sídle ministerstva zahraničí slavnostně převzali významné ocenění „Spravedlivý mezi národy“ potomci bývalého československého diplomata ve Francii Vladimíra Vochoče. Medaili uděluje památník obětem holocaustu Jad Vašem za nezištnou pomoc během 2. světové války pronásledovaným obětem nacistického režimu. 

Video Události
video

Události: Vladimír Vochoč je Spravedlivý mezi národy

Ocenění v Černínském paláci převzal z rukou izraelského velvyslance v Česku Garyho Korena prasynovec vyznamenaného David Vochoč. Připomněl, že jeho příbuzný se rozhodl jednat a pomáhat pronásledovaným, přestože věděl, že v té chvíli porušuje určitá pravidla. Podle něj Vladimír Vochoč jednal v duchu zásad, že i malý čin může zabránit velkému zlu.

Video Prasynovec vyznamenaného David Vochoč: Kdo jiný, když ne já, bylo prastrýcovo pravidlo
video

Prasynovec vyznamenaného David Vochoč: Kdo jiný, když ne já, bylo prastrýcovo pravidlo

„Praděd Otakar svým synům ukazoval tehdejší velkolepé železniční stroje a říkal jim: Stačí jen jedna malá hrstka kamínků a ta lokomotiva se zastaví a zadře. A to by bylo poselství, které bych na základě života strýce Vladimíra přednesl. Rád bych nám všem popřál, abychom dokázali odlišit lokomotivy jedoucí špatným směrem od těch, co jedou směrem dobrým, a být těmi kamínky, co onu pomyslnou lokomotivu jedoucí neblahým směrem dokážou zastavit.“

David Vochoč

vnuk Vladimíra Vochoče

Tisíce pasů na cestu k životu

Konzulem ve Francii se stal v roce 1938, svůj úřad udržel v chodu i po okupaci českých zemí a likvidaci československé ambasády v Paříži, ale i po vzniku vichistické Francie až do roku 1941.

Československý diplomat vydával během války na konzulátu v Marseille pasy židovským uprchlíkům, kteří se díky nim mohli dostat do bezpečí v zámoří. Podle historika Adama Hájka představovala Marseille hlavní bránu na cestě z okupované Evropy. Hotely praskaly ve švech pod náporem uprchlíků, jimž ale často chyběly potřebné dokumenty.

Vladimír Vochoč
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

S pasy, které vystavil Židům prchajícím před nacismem, většinou jejich šťastní držitelé zamířili přes Španělsko do Portugalska a odtud do Ameriky. Nelze přesně říct, kolik pasů Vladimír Vochoč vydal. Z Francie ale dostal kolem 2500 lidí.

Nakonec byl ale konzulát v Marseille zrušen a Vochoče v březnu 1941 zadržela na německý nátlak francouzská policie. Z internace však odjel do Portugalska a odtud do Londýna, kde později působil v exilové administrativě.

Hrdinovi komunistický žalář

Po převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948 se hrdina druhé světové války Vladimír Vochoč dočkal akorát žaláře. V 50. letech byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na třináct let, z toho si jich téměř sedm opravdu odseděl.

V roce 1960 díky amnestii vězení opustil a v roce 1964 Nejvyšší soud původní verdikt zrušil. Vochoč strávil zbytek svého života v Praze a v roce 1985 zemřel ve věku 91 let.