Výpovědi policistů nemají u soudu větší váhu, upozornil Ústavní soud

Senát Ústavního soudu zrušil rozhodnutí v případu muže zadrženého za jízdu na černo. Muž tvrdí, že jej revizoři v roce 2013 fyzicky napadli a vzali mu diktafon a deset tisíc korun. Incidentu měli přihlížet policisté. Jeho tvrzení se však neprokázala a muž byl odsouzen za trestný čin křivého obvinění. Rozsudek Ústavní soud zrušil s tím, že v situaci, kdy jde o „tvrzení proti tvrzení“ nelze přikládat výpovědi policistů větší váhu.

„V demokratickém právním státě, v němž jsou si všichni lidé rovni, v žádném případě nelze bez dalšího přikládat větší váhu výpovědím policistů jako vykonavatelů veřejné moci, oproti výpovědím jednotlivců. To platí zejména v případě jejich konfliktu,“ uvedla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Automatické favorizování výpovědí policistů může navíc podle ústavních soudců výrazně znemožnit potírání nezákonné činnosti policistů.

Ústavní soud dále uvedl, že obecné soudy nerespektovaly v tomto případě presumpci neviny a zásadu „v pochybnostech ve prospěch obviněného“. Zároveň se podle ústavních soudců nevěnovaly obecné soudy posouzení věrohodnosti výpovědí policistů a revizorů, přičemž tyto výpovědi byly jedinými přímými důkazy.

Soudy se budou případem dále zabývat, posoudit by znovu měly svědecké výpovědi a poté zvážit, zda se vůbec obviněný muž dopustil trestného činu. „Skutečnost, že se nepodaří prokázat tvrzení uvedená v trestním oznámení, totiž ještě neznamená, že tato tvrzení představují křivé obvinění,“ dodala Sedláčková.

Celý nález Ústavního soudu naleznete zde