Větší lovná míra kapra, delší doba hájení okouna. V platnost vstoupily změny rybářského řádu

Rybářům začala nejoblíbenější část jejich sezony, od čtvrtka mohou lovit i dravce. Naopak některé ryby musí nechat být. Začaly totiž platit změny v rybářském řádu, například zvyšují nejmenší lovnou míru kapra.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Začaly platit některé změny v rybářském řádu

Porybní si musí nově dávat pozor, jestli si rybáři nenechávají kapry menší než 40 centimetrů. Nejmenší lovnou míru této ryby novela rybářského řádu zvýšila z 35 centimetrů. Ještě do roku 1963 přitom rybáři mohli beztrestně odnést kapra velkého 30 centimetrů.

V době od 1. ledna do 15. června bude nově hájena i donedávna běžná ryba – okoun říční. „Stavy okounů spíše klesají, takže se snažíme zavést mu dobu hájení tak, jak si podle našeho názoru zaslouží,“ komentoval změny odborný referent Českého rybářského svazu Pavel Vrána. Nadále se hájení vztahuje i na bolena, candáta, sumce a štiku.

Novela také zavádí třicetidenní rybářské lístky. Doposud byly rybářské lístky vydávány minimálně na rok, alternativou pak jsou tříleté a desetileté. Třicetidenní lístky ale ještě k dispozici nejsou, začnou se vydávat až od 1. ledna 2017. K jejich získání nebude muset žadatel prokazovat kvalifikační předpoklady tak, jak je tomu u dlouhodobých lístků.