Nemocnice reagují na odhalení úřadu. Karty s údaji o krvi novorozenců zlikvidují

Několik fakultních nemocnic zlikviduje karty s údaji o vzorcích krve novorozenců a s dalšími daty o rodičkách. Udělají to na základě kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a stížnosti pacientky. Podle mluvčího úřadu Davida Pavláta se opatření ve čtyřech nemocnicích týká tří milionů kartiček starších pěti let. Screening krve novorozenců se provádí od 80. let kvůli odhalení závažných vrozených chorob a jejich včasné léčbě.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/PA Autor: Danny Lawson

Ohledně režimu skladování a likvidace karet vedl Úřad pro ochranu osobních údajů správní řízení s ministerstvem zdravotnictví, pod které fakultní nemocnice spadají. To pak zaslalo nemocnicím dopis s instrukcemi ohledně likvidace karet.

Dvě pražská zařízení, Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), a Fakultní nemocnice Brno potvrdily, že karty zlikvidují. Jestli tak učiní i Fakultní nemocnice Olomouc, zatím není jasné. 

„Podle rozhodnutí příslušného úřadu provádíme skartaci. Týkat se to bude necelých 900 tisíc kartiček,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára. Vinohradská nemocnice bude znát podle mluvčího Lukáše Matýska konkrétní počty karet k likvidaci ve středu. „Budeme v této věci postupovat v souladu s příslušnými nařízeními a pokyny,“ potvrdil.

Podle mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice Filipa Brože se rozhodnutí ÚOOÚ týká v této nemocnici jen jedné karty. Pacientka žádala, aby karta nebyla uchovávána, obrátila se na sdružení Iuridicum Remedium. „Kartička likvidovaná ve VFN na základě správního rozhodnutí ÚOOÚ je pouze jedna, s lhůtou likvidace dva měsíce. Kartiček dodaných do VFN do 31. prosince 2010 máme celkem 105 tisíc, budou spáleny,“ uvedl Brož.

Screeningové karty obsahují údaje matky  i dítěte

Podle Iuridicum Remedium by karty s krví novorozenců mohly být zneužity například k provádění analýz DNA nebo získání informací pro pojišťovny. „Neexistuje jediný příklad takového zneužití,“ reagoval na výroky sdružení přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch VFN Viktor Kožich. DNA se podle něj izoluje pouze u jednoho procenta vzorků, které jsou pozitivní na screening cystické fibrózy.

Kromě vzorku krve jsou ale podle ÚOOÚ na screeningových kartách třeba i rodná čísla, adresa a telefon matky dítěte, údaje o zdravotní pojišťovně matky nebo dítěte nebo jména a telefony praktických lékařů. Uchovávání screeningových karet starších pěti let bylo podle úřadu v rozporu s povinností správce osobních údajů uchovávat osobní a citlivé údaje pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

V archivech nemocnic by kartičky mohly být až 100 let s ohledem na skartační lhůtu podle zákona o archivnictví. Proto ministerstvo zdravotnictví vyhláškou upřesnilo, že kartičky jsou žádanky, tedy zdravotnická dokumentace, a ta se ze zákona po pěti letech likviduje.