Příprava občanů k obraně státu na školách

Nasadit masky a utáhnout. Armáda připravuje žáky na nejhorší

Starší generace si pamatují brannou výchovu ze školy: Běh s nasazenou plynovou maskou, v pláštěnce a s igelitovými sáčky na rukou a nohou. Nebo sledování krátkých filmů o tom, jak zabíjejí chemické zbraně. Podobné lekce se na základní školy vrací, i když v modernějším podání. Například v Měcholupech si pozvali armádní experty z POKOS – Přípravy občanů k obraně státu.

Žáci i středoškoláci by měli vědět, jak se zachovat při požáru, povodni, zemětřesení nebo havárii s únikem nebezpečných látek. Mají hodiny, na nichž se učí bezpečnostní témata, jako obrana státu a civilní ochrana člověka.

S armádnímí tématy pomáhají profesionální vojáci. Zajišťuje to zmíněný projekt POKOS, který zprostředkovává takzvané projektové dny s armádou. Vojáci dětem vysvětlují fungování armády a seznamují je s ochrannými prostředky, tedy s plynovými maskami nebo ochrannými obleky. Fotoreportáž Jana Langera ukazuje, jak taková výuka vypadá.