Pět obcí má nová zastupitelstva

V pěti obcích ustavily sobotní předčasné komunální volby nová zastupitelstva. S jedinou výjimkou vybírali voliči pouze v rámci jedné kandidátní listiny. V obci Suchý na Blanensku, potom volby ovládlo sdružení Suchý. Nezávislí kandidáti včetně dosavadního starosty, kteří po jednom kandidovali proti sdružení, v zastupitelstvu neusednou. 

V Suchém přišlo volit téměř 77 procent obyvatel a většina z nich podpořila sdružení Suchý. Získalo šest ze sedmi zastupitelský mandátů, zbylý připadl sdružení Pro Suchý. V zastupitelstvu naopak neusedne dosavadní starosta Pavel Žilka.

Právě on přispěl k rozpadu původního zastupitelstva, které vzešlo z voleb v roce 2014. Po neshodách rezignovala část zastupitelů a zastupitelsvo přestalo být usnášeníschopné. „Důvodem rezignace jsem byl já. Měl jsem problémy v rodině a řešil jsem to ne zrovna nejlepším způsobem,“ řekl starosta ČT. Po prvních mimořádných volbách se však noví zastupitelé nedohodli na vedení obce, část opět rezignovala, a tak se volby musely opakovat ještě jednou.

Zatímco v Suchém bylo na výběr z pěti kandidátních listin – dvou sdružení a tří jednotlivců – v dalších čtyřech obcích, kde se volilo, měli voliči snazší rozhodování. V Dasnicích na Sokolovsku, Ovesné Lhotě a Radostíně na Havlíčkobrodsku i v Županovicích na Jindřichohradecku byla vždy pouze jedna kandidátka místního sdružení, popř. sdružení nezávislých kandidátů. Ve všech obcích se podařilo zastupitelstva zvolit.

Volební účast se vesměs pohybovala kolem 45 procent. V Radostíně na Vysočině však přišlo k volbám 65 procent obyvatel.