Mileniáni, sametové děti, what? Velký průzkum mapuje současné mládí

Tráví tisíce hodin ročně u počítačů a mobilů a oproti svým rodičům jsou méně znechucení. Řeč je o generaci ypsilon, kterou bude zkoumat mezinárodní multimediální projekt Generation What?

 Projekt se ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd snaží pomocí internetového dotazníku a sociologických dat vytvořit profil generace současných mladých lidí mezi osmnácti a čtyřiatřiceti lety. Dotazník ve 148 otázkách zjišťuje názory na politiku, společnost, náboženství, média, soukormý život i kariéru.

„Zanedlouho se z této generace budou rekrutovat ti, kteří budou určovat směřování naší země a tvořit většinu pracovní síly. Mnoho o nich nevíme. Cílem projektu Generation What? je tuto situaci změnit, umožnit vytvoření autoportrétu, nechat její příslušníky hovořit o sobě, rodině, přátelích, společnosti, budoucnosti, hrozbách a touhách,“ říká Alena Müllerová, jejíž tvůrčí producentská skupina projekt zaštiťuje. 

V návaznosti na tento průzkum vznikne také celovečerní televizní dokument režisérky Ivany Pauerové a dokumentaristů Lukáše Senfta a Jana Strejcovského. 

Čtyřicet mladých – a vize mezinárodního srovnání

„Portrétovali jsme čtyři desítky lidí v dané věkové skupině, tak aby vybraní odpovídali – co do úrovně vzdělání, pohlaví, subkultur, menšin a podobně – sociologické struktuře mladých lidí u nás,“ říká Ivana Pauerová. Krátké videoportréty jsou již nyní ke zhlédnutí na webu projektu.

Projekt Generation What? vznikl pod záštitou České televize a Českého rozhlasu a kromě České republiky se do mezinárodního projektu zapojila také média veřejné služby ve Francii, Německu, Rakousku, Belgii, Španělsku, Itálii, Irsku, Lucembursku, Nizozemsku, Walesu a Řecku. Jeho závěry tak nepřinesou jen portrét české generace ypsilon, ale i možnost jejího srovnání v evropském kontextu.