Křesťané si velkopátečními obřady připomněli Ježíšovu oběť

V Chrámu svatého Víta na Pražském hradě se sešlo několik stovek lidí na obřadu, který vedl kardinál Dominik Duka. Společně si na Velký pátek, který je letos poprvé od roku 1951 státním svátkem a pro křesťany nejdůležitějším dnem roku, připomněli ukřižování Ježíše Krista.

Video Události
video

Události: Křesťané si připomněli Ježíšovo ukřižování

„Rozpomeň se, Bože, na krev svého syna a stůj při nás,“ zahájil obřad Duka. Kněží v bílých rouchách a Duka v rouchu červeném si na znamení nejvyšší pokory a smutku lehli na čelo kolem oltáře v tichém zamyšlení a lidé v lavicích poklekli.

Poté chrámový prostor rozezvučely Janovy pašije, lidový zpěv i Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy. Herec Jiří Bartoška přednesl úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 biskup Melitón ze Sard. Přímluvné modlitby zazněly vedle češtiny také ve francouzštině, němčině, italštině, angličtině a španělštině.

Velkopáteční obřad ve svatovítské katedrále
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Doležal

Pro katolíky je Velký pátek jediným dnem v roce, kdy neslaví mše s liturgickým obřadem. Také ve svatovítské katedrále byl dnes oltář zcela holý, bez kříže, svícnů a pokrývek. Kněží během obřadu kříž s Kristem přinesli a vztyčili ho před oltářem. První se před ním poklonil Duka, po něm kněží a postupně i většina návštěvníků obřadu.

„Velký pátek se stal ústředním bodem, kdy uctíváme kříž ne jako symbol popravy, což byl, ale jako symbol toho, který dal život za druhé, za své přátele. To je odpověď, proč se křesťané hlásí k tomuto momentu, a sice že lidský život a skutečná láska se musí dokazovat činem. A jedním z těch největších činů je druhému pomáhat, a je-li to nutné, pro něho riskovat vše, i vlastní život,“ řekl Duka.

Dneškem vyvrcholil pašijový týden rozjímání nad Ježíšovou smrtí, který končí v sobotu pozdě večer a v neděli ráno svátečními bohoslužbami na oslavu Kristova zmrtvýchvstání.

Na celém světě se na Velký pátek pořádá sbírka na pomoc křesťanům.