Úřady práce si stěžují na růst agresivity. Úředníci mají i pepřové spreje

Zaměstnanci úřadů práce se stále častěji setkávají s agresivitou ze strany klientů. Jen během prvních tří měsíců tohoto roku eviduje úřad stovky útoků, z nichž v 58 případech došlo i k fyzickému napadení. Úřady proto postupně zavádějí důslednější ostrahu, SOS tlačítka i pepřové spreje. Svou roli v rostoucí agresi hrají i návykové látky.

Podle tiskové mluvčí Kateřiny Beránkové mají pracovníci úřadů práce na denním pořádku verbální útoky. Spolu s tím běžně přichází ze strany klientů třeba bouchání do stolu, kopání do židlí, shazování věcí ze stolu včetně počítačů a bouchání dveřmi. Projevy agrese údajně rostou s horšící se ekonomickou situací klientů.

Důsledkem ataků slovních či fyzických je pak podle úřadu mnohdy zbytečný odchod zaměstnanců, kteří již nechtějí snášet napětí a stres. Spolupráce s atakujícími klienty bývá velmi složitá a jejich agresivita negativně působí na ostatní. „Dopad jejich jednání na pracovní podmínky a prostředí je opravdu značný,“ píše mluvčí ve vyjádření s tím, že řada jiných klientů, jako jsou třeba matky s dětmi, pak mají obavu na úřad chodit.

„Lidé, kteří úředníka napadnou, by si měli uvědomit, že jim může hrozit i vězení,“ upozorňuje ředitel Referátu bezpečnosti Generálního ředitelství Úřadu práce Zdeněk März. Mezi hlavní důvody, které vedou k napadání úředníků, patří nespokojenost s výplatním termínem, s rychlostí zpracování žádosti a následné výplaty dávek, s jejich výší či jejich nevyplacením v hotovosti. Dalšími důvody jsou nesouhlas klientů s nepřiznáním dávky či podpory v nezaměstnanosti, s vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání nebo neochota doložit podklady nutné pro správní řízení.

Není tedy překvapením, že nejčastěji zaměřují klienti svůj hněv na pracovníky hmotné nouze. Dochází k nim ale i v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory. Téměř výhradně na těchto místech pracují ženy, podle úřadu je to 99 procent.

K zajištění bezpečnosti zaměstnanců používá Úřad práce v současnosti několik opatření:

  • Vyšší počet pracovníků v kancelářích
  • Přepážková skla
  • Navzájem propojené místnosti
  • SOS tlačítka
  • Bezpečnostní kamery
  • Pepřové spreje
  • Ostrahu nebo pravidelné návštěvy městské a státní policie
  • Zaměstnanci ÚP ČR procházejí pravidelně školeními, aby věděli, jak jednat s klienty v konkrétní situaci

(zdroj: ÚP ČR)