Nový manuál pro školy určuje minimální standard bezpečnosti

Ministerstvo školství představilo nový bezpečnostní manuál pro školy. Vyhlášku slibovalo od tragického útoku psychicky nemocné ženy ve Žďáru. Ve většině škol bezpečnostní opatření nechybí, konkrétní způsoby se ale v jednotlivých školách liší. Ministerstvo proto stanovilo pro všechny minimální standard bezpečnosti. Pokud vyhláška projde legislativou podle plánu, měla by začít platit zhruba od května. Školy zatím mohou na vylepšení zabezpečení využít šest milionů korun z nově připraveného fondu ministerstva.

Manuál ministerstva školství začíná už u vchodů do školy. Bez ohledu na jejich počet by škola pro vstup žáků a veřejnosti měla využívat vždy jen jeden z nich a mít ho také pod důslednou kontrolou. Bez prokázání totožnosti, zjištění účelu návštěvy a patřičného záznamu by škola neměla nikoho cizího dovnitř pustit. Jak konkrétně to zajistí, bude na vedení školy. O svém opatření ale musí vést patřičnou dokumentaci.

Bez kontroly by se do areálu školy neměl nikdo dostat ani autem a minimální standard bezpečnosti zahrnuje i úpravu venkovních prostor. Školy by měly například zajistit dostatečné osvětlení a přehlednost přístupových cest.

Bezpečnostní pravidla musí dodržovat i rodiče

Vyhláška dává školám doporučená pravidla, odpovědnost za to, jestli a jak je školy vezmou za své, ale zůstává na jejich vedení. Podle ministra Marcela Chládka (ČSSD) je navíc zásadní, aby je dodržovali vedle zaměstnanců školy i rodiče: „Když máme vchod na čipy, aby ten, kdo vchází, za sebou dveře zaklapl.“

Česká školní inspekce po žďárské tragédii z pověření vlády zkontrolovala celkem 5 477 škol a školských zařízení, což je více než polovina institucí zapsaných ve školském rejstříku. V 90 procentech případů zabezpečení při vstupu inspektora do školy fungovalo. Jako rizikové, které by měly projít následnou kontrolou, vyhodnotili inspektoři pět procent škol.

Video Události o bezpečnosti na školách
video

Události o bezpečnosti na školách

Řada škol ale zároveň uvedla, že by mohly své zabezpečení vylepšit. Někde chtěly inovovat to současné, zhruba třetina by ráda zavedla nové technické prostředky, například kamerové systémy, čipy a videotelefony. Právě na tyto účely mohou být využity peníze z nového ministerského fondu. Šestimilionová částka navíc nemusí být konečná. Podle zájmu o dotaci se resort rozhodne, zda a v jaké výši bude ve fondu pokračovat.

Loni v říjnu vnikla do budovy obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou psychicky nemocná žena, která byla dříve propuštěna z ústavního léčení do ambulantního. Ve škole smrtelně pobodala šestnáctiletého studenta, který šel na pomoc kamarádce. Útočnice zranila i další dvě studentky a policejního vyjednavače.