Někteří vězni by v budoucnu mohli legálně používat mobil

Praha - Vězeňská služba uvažuje o tom, že odsouzení lidé, kteří jsou umístěni v mírnější věznici s dohledem, by v budoucnu u sebe mohli mít legálně mobilní telefon. Informovalo o tom dnes tiskové oddělení služby. Zatím je však podle jeho zástupců vše v úrovni zvažování pozitivních a negativních dopadů tohoto kroku a legální možnost vlastnit mobilní telefon odsouzenými neexistuje. Nelegální používání mobilů patří k problémům, s nimiž se věznice dlouhodobě potýkají.

„Vězeňská služba ČR tak chce dosáhnout větší diferenciace mezi odsouzenými, a tím i zvýšit motivaci dostat se do věznic mírnějšího typu. Naopak v případě přestupků a úmyslného pochybení vězněných je vězeňská služba připravena ještě více zostřit svá opatření a přitvrdit kontroly právě například nelegálního držení mobilních telefonů,“ uvedla vězeňská služba.

První věznicí, kde by mohl být pilotní projekt v příštím roce testován, je Pouchov spadající pod Věznici Hradec Králové. Tam jsou umísťováni odsouzení za méně závažnou trestnou činnost, kteří převážně pracují na venkovním nestřeženém pracovišti. VS dlouhodobě hledá způsob, jak zabránit vězňům v nedovoleném telefonování.

Původně zamýšlené detekční systémy - přístroje zabudované ve zdi zachytávající signál - totiž nefungují pro všechny mobilní operátory. Služba chce proto v tomto roce vyzkoušet nové řešení. Například kynšperské věznici na Sokolovsku se podařilo omezit pašování mobilních telefonů mezi odsouzené a jejich nezákonné použití. Ke zlepšení situace pomohla podle Kuly řada opatření včetně výměny vedení věznice. Za jedno z velmi účinných považuje například napnutí velkoplošných sítí před okny jednotlivých cel. Novinkou, jež bude součástí pilotního projektu, je také změna v systému kontrol vězňů.