Státní ústav pro kontrolu léčiv sbírá data o pacientech nezákonně

Praha - Státní ústav pro kontrolu léčiv sbíra citlivá data o zdraví pacientů nezákonně, tvrdí to Úřad pro ochranu osobních údajů. Z údajů o pacientech se dá totiž odvodit, jakými nemocemi člověk trpí. Mluvčí úřadu nechtěla pochybení upřesnit, Státní ústav pro kontrolu léčiv má ale možnost do konce srpna podat k výsledkům kontroly námitky. Mluvčí ústavu uvedla, že SÚKL této možnosti využije.

V celém sporu jde o centrální uložiště receptů - do něj měly lékárny od ledna ukládat data o pacientech, ke dnešku je k němu připojeno 1450 z 2600 lékáren a výdejen. Konkrétně to vypadá tak, že lékárny do databáze musí odeslat informace o tom, kdo lék předepsal, vydal a kdo ho přijal. Místo papírového receptu od lékaře pak přijde pacient jen s kódem a lékárník mu přes počítač lék vydá. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv už při představování projektu zdůrazňoval, že veškerá data o pacientech budou v anonymizované podobě.

Jenže centrální uložiště receptů se už od počátku nelíbí České lékárnické komoře, která také podala podnět k prošetření k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podle prezidenta ČLK Stanislava Havlíčka zákon ústavu takový sběr dat neumožňuje. Na provoz centrálního úložiště je od května vázán výdej léků s pseudoefedrinem bez receptu. Denně zpracuje 200 tisíc nových údajů. Lékárnická komora ale vyzvala lékárny, aby se nepřipojovaly k centrálnímu úložišti, dokud se spor o zacházení s citlivými daty pacientů nevyjasní.

„My jsme samozřejmě velmi rádi, že výsledek kontroly potvrdil původní názor ČLK, a považujeme ho za vítězství zdravého rozumu. Zároveň je nutné se ptát, co bude s těmi daty dál, která už jsou nasbírána,“ uvedl Havlíček. Svaz zdravotních pojišťoven pak poukazuje na riziko, že kdyby se data dostala některé z pojišťoven, mohla by dělat nábor méně nemocných pojištěnců a mohla by dokonce prodávat data dalším subjektům.