Každý třetí Čech ve věku do 34 let si loni zakouřil marihuanu

Praha – Podle výroční zprávy o drogách v Česku se loni zvýšil počet pravidelných uživatelů o pět tisíc, drogy tak pravidelně a dlouhodobě užívá asi 37 500 lidí. Tento údaj se týká tzv. problémových uživatelů – tedy těch, co si drogu píchají. U mladých lidí ve věku do 24 let má zkušenosti s drogou víc než polovina Čechů, ve většině případů se to však týká konopí. V jeho užívání patří Česko už několik let na špičku zemí EU, což potvrdila i výroční zpráva agentury EU pro drogy, která byla rovněž zveřejněna dnes. V posledním roce kouřilo marihuanu skoro 30 procent Čechů ve věku 15 až 34 let.

Kromě konopí vyzkoušelo během svého života zhruba deset procent Čechů extázi a pervitin asi čtyři procenta. Z tzv. problémových uživatelů si zhruba 25 300 píchá pervitin a zhruba 12 tisíc heroin. Podle Viktora Mravčíka z Národního monitorovacího centra pro drogy je patrný fenomén v přechodu pervitinu ze skupiny problémových uživatelů drog do obecné populace hlavně v prostředí zábavy.

Češi loni spotřebovali:

 • 19 tun konopných drog
 • 5 mil. kusů tablet extáze
 • milion kusů LSD
 • čtyři tuny pervitinu
 • přes tunu heroinu
 • tunu kokainu
 • Video Reportáž Jitky Szászové a Richarda Samka
  video

  Reportáž Jitky Szászové a Richarda Samka

  Podle zprávy narostl počet drogově závislých klientů napříč různými typy léčby včetně substituční, což znamená také nárůst objemu práce drogových služeb. Ze státního rozpočtu ovšem objem peněz na prevenci dlouhodobě klesá. Pozitivní je, že přetrvává nízký počet smrtelných předávkování drogami, těch bylo loni 49. Mírný nárůst byl zaznamenán u předávkování opiáty.   

  Průměrný věk uživatelů drog v léčbě dlouhodobě roste. Nejpočetnější skupinu léčených uživatelů drog tvoří uživatelé pervitinu. Přetrvává vysoký, asi 70procentní podíl závislých, kteří jsou v kontaktu s takzvanými nízkoprahovými centry, a zúčastňují se tedy výměnných programů stříkaček. Těch bylo loni distribuováno téměř pět milionů kusů. Výskyt HIV mezi injekčními uživateli drog je stále relativně nízký - sahá hluboko pod jedno procento. Virovou žloutenkou typu C je nakaženo 20 až 40 procent uživatelů drog. Počet testů na HIV a žloutenku provedených uživatelům drog je však i nadále poměrně nízký.

  Další nezáviděníhodné prvenství mají Češi i ve výrobě pervitinu. Jen loni odhalila policie 458 výroben. Droga je pro českého uživatele nebezpečnou alternativou dražšímu heroinu. Přestože lidé v České republice užívají tvrdé drogy především injekčně, počet infekčních nemocí je díky prevenci stále na nízké úrovni. Podle vládního koordinátora protidrogové politiky Jindřicha Vobořila má ale dojít k seškrtání rozpočtu a peníze na prevenci nedostanou všichni. Na terénní pomoci je přitom závislých až 70 procent uživatelů drog. V centrech si například vyměňují stříkačky a získávají první informace, kde a jak se léčit.

  Nelegální zařízení na výrobu pervitinu
  Zdroj: ČT24
  Autor: ČT24