Dokončena byla optimalizace trati z Benešova do Strančic

Benešov - Na železnici z Benešova do Strančic u Prahy skončila čtyři roky trvající rekonstrukce, která by měla umožnit výrazné zrychlení příměstské vlakové dopravy. Náklady na vylepšení úseku o délce zhruba 24 kilometrů představují 3,8 miliardy korun bez DPH. Z toho 2,8 miliardy zaplatila Evropská unie, informoval o tom mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Halla. Trať mezi Benešovem a Strančicemi je důležitou součástí IV. tranzitního železničního koridoru od státní hranice s Rakouskem do Prahy.

„Díky optimalizaci úseku tudy mohou osobní vlaky projíždět rychlostí až 135 kilometrů v hodině,“ uvedl za SŽDC Pavel Habarta. Zvýšila se podle něj i kapacita potřebná pro příměstskou osobní dopravu. Úsek nyní splňuje podmínky pro převedení nákladní dopravy z přetížených silnic na železnici, dodal.

Modernizováno bylo i sdělovací zabezpečovací zařízení, v Benešově byla místo staré nevyhovující měnírny vybudována zcela nová trakční měnírna a transformovna. V železničních stanicích byl rovněž zřízen nový elektrický ohřev výhybek.

V rámci projektu bylo celkem rekonstruováno 47 mostů, 40 propustků a jedna lávka pro pěší. Dominantou trati je nový železniční most v Čerčanech přes řeku Sázavu. Délka mostu je téměř 182 metrů, šířka 12,3 a výška 14,3 metru.

Technické údaje:

 • Délka rekonstruovaného úseku - 23,95 km
 • Zřízení koleje UIC 60 - 46,9 km
 • Zřízení koleje S 49 - 5,96 km
 • Rekonstruované železniční mosty - 46 ks
 • Rekonstruované propustky - 41 ks
 • Rekonstruované železniční přejezdy - 3 ks
 • Realizované přejezdové zabezpečovací zařízení - 3 ks
 • Nové podchody pro pěší - 5 ks
 • Nové výhybky celkem - 56 ks
 • Realizace elektrického ohřevu výhybek - 53 ks
 • Trakční vedení v délce - 60,7 km
 • Protihlukové stěny - 17,8 km
 • Individuální protihluková opatření - 18 objektů

zdroj: Správa železniční dopravní cesty