Češi mají nedostatky v občanském vzdělání a nedůvěřují demokratickým institucím

Brno – Masarykova univerzita v Brně provedla mezinárodní studii občanské výchovy, ze které výplývá, že mají Češi velké nedostatky v občanském vzdělání a povědomí. Odborníci z Centra občanského vzdělávání upozorňují, že čtyři z pěti voličů nemají jinou průpravu pro život než školní výuku občanské výchovy z dob normalizace. Vstup občanů do veřejného dění tak zatím i po 21 letech demokracie pokulhává.

Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala upozorňuje, že se Češi potýkají s vysokou mírou nedůvěry v demokratické instituce a nízkou participací občanů v politických stranách i politických aktivitách. Problém se přitom netýká jen dospělé populace. Mezinárodní studie se uskutečnila mezi 14letými žáky ze 38 zemí a vyplynulo z ní, že mají sice čeští žáci dobré znalosti, ale jejich praktické dovednosti i postoje k veřejnému dění zaostávají. „Pokud se podíváme na jejich plánovanou participaci v národních volbách do Parlamentu, tak jen 50 procent plánuje se jich účastnit,“ uvedl Tomáš Protivinský z Centra občanského vzdělávání. 

Podle odborníků nejsou žáci dostatečně motivovaní. Problém je také v materiálech, ze kterých na školách čerpají. Napravit by to měl projekt Výchova k občanství, který od příštího roku centrum plánuje na školách spustit. "Budeme zapojovat materiály ze zahraničí, které hodně pracují s aktivizací žáků a využívají třeba i žákovské parlamenty, vysvětluje ředitel Centra občanského vzdělávání Ondřej Matějka.

Centrum teď pro ministerstvo školství zpracovává také analýzu stavu občanského vdělávání dospělých. Výsledky studie se stanou odrazovým můstkem pro rozhodování o dalším postupu v této oblasti.