Bubeník: Ruku v ruce jde svoboda politická a svoboda podnikání

Praha –  Hostem interaktivního pořadu Hyde Park byl Jan Bubeník, muž s tak pestrým životopisem, že by se za něj styděl málokdo. Před 21 lety se jako student účastnil pádu komunistického režimu u nás, na vlastní kůži okusil kubánské vězení a dnes se živí hledáním manažerů, tzv. headhuntingem. On sám o sobě tvrdí, že v listopadu 1989 byl naivní. „Každý měl tu představu úplně jinou. Já jsem doufal, že lze mít všechno relativně zadarmo. Ale někdo na to musí vydělat, a proto jsem po diskusích se vzdělanějšími musel uznat, že tady není jiné možnosti než cesta svobodného trhu.“

Přesnou představu, jak a kam má směřovat polistopadový vývoj neměl. Jako naivní student medicíny se snažil vyhýbat společenskovědním disciplínám už z toho důvodu, že věděl, že nemá a nemůže mít schopnost adekvátního porovnání politicko-společenského vývoje západních zemí. Společnost byla podle něj tehdy hodně deformována ideologickou propagandou. Záhy pochopil, že nelze separovat svobodu politickou a svobodu podnikání. "V každé společnosti musí být někdo, kdo musí vytvářet pracovní místa a lidi motivovat. Svoboda rovné příležitosti ucházet se o to, buď být bohatý nebo rozhodnout přijmout tu možnost být chudý a neúspěšný, je daleko spravedlivější než jakékoli ideologické přerozdělování," řekl. Dnes však s tím, co ví a viděl, uznává, že by některé věci udělal jinak. 

Když se vrací zpátky, dříve by si ani netroufl představit, že jako země, jako národ urazíme za dvě desetiletí takový kus cesty, a že budeme žít v takovém luxusu, a že budeme patřit mezi sedm procent nejbohatších zemí v globálním měřítku. Souhlasí s tím, že je tady korupce nebo pokleslá politická kultura, ale podle něj výhody na miskách pomyslných vah převažují. Například dnešní studenti mohou žádat o stipendia po celém světě a na každém z nás záleží, jak se uplatní. 

SSM - vstupenka na školu

0Na otázku, proč byl členem Svazu socialistické mládeže, odpověděl, že na tento fakt není dnes hrdý, ale musel ho učinit jako pragmatický krok k možnosti dostat se na střední školu a pak na školu vysokou. Tato základní práva byla jeho bratrovi jako nečlenovi odepřena. 

Bubeníka znepokojuje dopad zvláště politických nekalostí na obyčejné lidi, kteří se živí spořádanou prací. Právě kvůli nefunkčnímu právnímu systému se stává, že mnoho kreativních lidí odcházejí do zahraničí. Česká justice a zákonodárství postrádá lidi, kteří by měli zájem špatné zákony měnit a vytvářet tak lepší. 

Otázka morálnosti počínání Číny, která v zájmu ekonomického úspěchu šlape po právech svých občanů, je podle něj naprosto nepřípustná. Lidé pracují v neuvěřitelně nebezpečných podmínkách pro zdraví a nejsou za to adekvátně odměněni. Čína pak tohoto využívá pro svůj ekonomický globální úspěch. Jedná se o sociální i environmentální dumping. Je proto nepředstavitelné přimět politiky, aby se k Číně obrátila zády. „Zde se zrcadlí slabost západního světa stát si za svými ideály a prosadit je,“ vysvětlil. Je to určitý druh materiální schizofrenie. 


Jan Bubeník se ke své současné profesi dostal díky tomu, že i on sám byl „lovnou zvěří“. Headhunteři si ho vzali na mušku, když pracoval jako konzultant pro McKenzie and Co. Na jejich nabídku odpověděl slovy: „Váš nápad je hloupý.“ Ale vzápětí od nich dostal pracovní nabídku a o dva roky později už zakládal vlastní firmu. Svou cílevědomost zdědil po předcích. Jeho prarodiče byli známí tenisté, rodiče se věnovali atletice. Do popředí veřejného dění se dostala v listopadu 1989, kdy se jako aktér studentského hnutí dostal do parlamentu jako nejmladší člen. V politice ale dlouho nevydržel, vydal se na studia ekonomie a podnikání do Spojených států. 

Po návratu se do politických aktivit opět rychle vrátil. Už v roce 2001 odletěl s Ivanem Pilipem na Kubu podpořit tamější disidenty, kvůli čemuž se dostává do vězení. Hrozilo mu 15 let vězení. Jasný signál, proč opustit tehdejšího zaměstnavatele bylo to, že se za něj nepostavil. Proto založil vlastní firmu na hledání top manažerů pro firmy ve střední a východní Evropě. Mezi jeho největší viditelné úspěchy patří nejspíše zajištění kompletního managementu pojišťovny Direkt. 

Při hledání dobrých pracovníků, což je velice obtížné, je pro něj základními vlastnostmi nejen osobní integrita, přirozené chování a inteligence, ale hlavně empatie, která jej se svými podřízenými spojuje ve vztah. To je pro chod a úspěch firmy nejdůležitější.

Jana Bubeníka na besedě se studenty
Jana Bubeníka na besedě se studenty
Více fotek
  • Jana Bubeníka na besedě se studenty autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2112/211176.jpg
  • Komunismus autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2026/202567.jpg
  • Happening Jana Bubeníka po návratu z Kuby autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2112/211175.jpg