Vědci našli v hrobce Tycha Braha pozůstatky dalších osmi lidí

Praha - Mezinárodní tým vědců potvrdil, že v Týnském chrámu v Praze byly skutečně pohřbeny ostatky dánského astronoma Tycha Braha, jeho manželky a dalších osmi lidí, z toho pěti dětí. Ostatky zkoumali experti od pondělí, kdy je vyzvedli z chrámové hrobky. Hrobka, do které byl Brahe v roce 1601 uložen, nebyla podle zjištění vědců nová. Vzorky, které získali, budou dál zkoumat. Mohla by se tak i objasnit příčina astronomovy smrti. Odpoledne pražský arcibiskup Dominik Duka celebroval v Týnském chrámu mši, pak byly Tychovy ostatky uloženy zpět do hrobky.

Pravost ostatků Tycha Braha potvrdily i zprávy z minulého výzkumu před více než sto lety včetně zbytků rakví a nalezeného ošacení, které je uloženo v Muzeu hl. m. Prahy.

Vedle ostatků se v rakvi dále našel střevíc, punčocha a plášť z damašku, nenašel se však očekávaný kabátec. Brahovy ostatky zkoumal tým vědců v areálu laboratoří a depozitáře Národního muzea v Horních Počernicích. Než rakev s ostatky po necelém týdnu bádání uzavřeli, vložili do ní i památku na naši dobu - fotografie Týnského chrámu, snímky současné podoby náhrobku, náboženské předměty a bankovky.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Když vědci v roce 1901 otevřeli Brahovu hrobku, vyzvedli sametový klobouk, rukáv z kabátce, pletené punčochy a střevíc. Turisté tehdy dostávali kusy pohřební výbavy na památku. „Obracíme se proto na ty, kteří by mohli mít něco podobného doma, aby se přihlásili,“ uvedla kurátorka textilní sbírky Pražského hradu Milena Bravermanová. S touto výzvou se obrátí i na veřejnost v Dánsku.

Vědci do rakve také dali dánsky a česky psanou listinu o provedeném výzkumu a doplnili ji svými podpisy. Další klasická pamětní listina je psána latinsky. „Tento týden byl nejúžasnější v celém mém životě, pokud pominu vlastní svatbu,“ prohlásil dánský archeolog Jens Vellev, vedoucí výzkumného týmu. Sám se těší i na to, až vědci na základě počítačové tomografie zrekonstruují Brahovu tvář. Chtěl by především zjistit, z čeho byl jeho kovový nos, o svůj totiž údajně přišel v šermířském souboji: „Dodnes nevíme, jestli šlo o zlato, domníváme se, že šlo o měď, protože na tom místě bylo nalezeno trochu zelené barvy.“

Z Brahovy rakve odborníci odebrali vzorky, které umožní ověřit hladinu rtuti ve vlasech i kostech slavného hvězdáře. Další vzorky budou podrobeny izotopové analýze, což umožní zjistit informace o výživě dánského astronoma. V budoucnu se počítá také s DNA analýzou a histologickou analýzou. „Odebrali jsme malou část jeho osmicentimetrové bradky, která normálně roste o půl milimetru denně. Analýzou vousů tak můžeme určit, jaké látky se v jeho těle objevily v období asi tří měsíců před jeho smrtí. Když budeme zkoumat kosti, je možné zjistit, jaké léky užíval až patnáct let předtím, než zemřel,“ uvedl Vellev.

Petr Velemínský, šéf antropologického oddělení Národního muzea:

„Očekávali jsme, že v hrobce budou pozůstatky Tycha Braha a jeho manželky. Ovšem po otevření se zjistilo, že se vedle manželky nacházejí i pozůstatky dalších osob. To znamená, že archeologové museli do včerejšího večera provádět výzkum a my jsme se snažili určit, kolik jedinců a jakého stáří a pohlaví zde je. Vedle těchto dvou osobností, které jsme v hrobce očekávali, jsme našli dalších osm jedinců, z toho pět dětí, což je rozhodně nečekané.“

Okolnosti smrti slavného dánského astronoma jsou nejasné. Jedna teorie mluví o ledvinové nemoci, jiné právě o otravě rtutí. Otrávit se mohl i sám během svých alchymistických pokusů, kdy na sobě testoval různé elixíry. „Je třeba vědět, jaké léky bral během svého života. Samozřejmě nejvíc nás bude zajímat rtuť, protože existuje teorie, že umřel, protože si jí vzal příliš mnoho,“ uvedl už dříve Vellev. Někteří historici ale mluví i o pomstě dánského krále Kristiána IV. „Pokud by byl otráven rtutí krátce před svou smrtí, tak bychom nalezli zvýšenou koncentraci rtuti blízko kořínků vlasů,“ domnívá se Jan Kučera z Ústavu jaderné fyziky.

Brahovy ostatky vyzvedli vědci z hrobky v Týnském chrámu v pondělí. Kosti, dvě skleněné nádoby a kus textilu se nacházely v malé cínové rakvi. Do ní ostatky uložili vědci v roce 1901, kdy se hrobka otevírala poprvé. Brahe byl do Týna pohřben v roce 1601.