V čele lékařské komory by mohla poprvé stanout žena

Praha - V metropoli dnes začíná třídenní sjezd České lékařské komory. Delegáti z celé republiky zvolí nové představenstvo a vyberou nového prezidenta. Poprvé v historii by mohla stavovskou organizaci vést žena, nominována je přední česká odbornice v oboru dermatovenerologie Jana Hercogová. Dosavadnímu prezidentovi Milanu Kubkovi končí mandát, uchází se však o funkci znovu. Kritici mu vytýkají odborářské zaměření, nemohou mu ale upřít, že právě on prosadil zvýšení platů lékařů. Hercogová je více zastánkyní odborné profilace komory.

V úvodním slově Kubek vyzval k jednotě lékařského stavu. „Dvacet let marně čekáme na důstojné ohodnocení naší práce a politici celou dobu slibují reformu. Lékař není pes, aby čekal, co odpadne od panského stolu, a ještě k tomu spokojeně vrtěl ocáskem,“ řekl. Delegáti mají podle Kubka na sjezdu dát odpověď, zda ČLK má bojovat za zájmy lékařů, včetně ekonomických, nebo jen hlídat dodržování zásad lékařské etiky.

Kubek je se stavem ČLK spokojený

Při hodnocení celého pětiletí ve funkci neskrýval Kubek spokojenost. Komora podle něj je ekonomicky stabilizovaná a zůstává nezávislá, „aniž se při tom zpronevěřila povinnosti hájit profesní zájmy lékařů“. ČLK podle Kubka přispěla také k tomu, aby neprošla reforma ministra Tomáše Julínka (ODS).

Kubek přiznal, že přes všechnu snahu se nepodařilo prosadit, aby výdaje státu na zdravotnictví stouply. Platy nemocničních lékařů jsou „žalostné“ a nemocnice nemají dostatek lékařů, což ohrožuje bezpečnost pacientů. ČLK podporuje lékaře, kteří chtějí pod tlakem hromadných výpovědí zvýšit platy až na trojnásobek průměrného platu v zemi.

Několik pokusů o sesazení neprošlo. Rozhodne volba

Kubek opakovaně čelil snad na každém sjezdu návrhům na odvolání. Jeho protivníci ale nikdy nedali dohromady potřebnou většinu. Trvání na požadavcích lékařů a tvrdá kritika kroků ministerstva zdravotnictví vyústila až v rozkol mezi komorou a ministerstvem. Teprve ministr Leoš Heger (TOP 09) z ní opět učinil partnera pro jednání.

Kandidáti na funkci na prezidenta ČLK pro ČT24:

Hercogová: „Domnívám se, že komora v současné době ztratila své kompetence a pravomoci, kterými může zasahovat do vzdělávání a praxí lékařů v této zemi. Dlouhodobě se zde neřešily platy mladých lékařů, odborová organizace to léta zanedbávala. To bych chtěla změnit.“

Kubek: „Delegáti rozhodnou, jakou si přejí lékařskou komoru. Pokud chtějí komoru, která bude pouze servilně přitakávat politikům, kázat o etice a trestat lékaře, pak nechť do svého čela zvolí někoho jiného. Pokud má komora hájit především jejich práva, pak ať volí mě.“

Ještě před zahájením programu přišel mezi delegáty přední český kardiochirurg profesor Jan Pirk, aby osobně podpořil kandidaturu Hercogové. Řekl, že v čele stavovské organizace by měla stát respektovaná osobnost se zkušenostmi z akademické sféry i lékařské praxe, což podle něj profesorka je. „Navíc já si myslím, že jako každá žena dokáže rozlišovat věci důležité od nedůležitých, věci skutečně důležité, které nás skutečně trápí, od žabomyších válek,“ dodal.

Zítra dopoledne přednesou oba kandidáti své volební projevy. Není vyloučeno, že přímo na sjezdu se přihlásí další kandidát na funkci prezidenta. O tom, kdo funkci obsadí, rozhodne 350 delegátů zastupujících 44 000 lékařek a lékařů - ti jsou členy ČLK povinně ze zákona. V neděli mezi lékaře přijde ministr Heger. Chce informovat o aktuální práci ministerstva na zákonech. V diskusi jsou očekáváni kromě ministra také zástupci všech parlamentních stran a zdravotních pojišťoven.