Znalec církevních dějin Halas se stal v Olomouci emeritním profesorem

Olomouc - Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Miroslav Mašláň jmenoval Františka X. Halase prvním emeritním profesorem Cyrilometodějské teologické fakulty. Rektor tak ocenil mimořádné výsledky jeho vědecké práce zaměřující se na církevní dějiny a poděkoval za dlouholetou spolupráci. Kromě přednášení na vysoké škole Halas působí také jako ředitel Diecézního teologického institutu královéhradecké diecéze.

Palackého univerzita ocenila Halasovu profesní a publikační činnost. Profesor se zaměřuje na české a novodobé církevní dějiny (editoval českou verzi Jeruzalémské bible), dále pak na dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů.

„Když se ptáte na něco mimořádně zajímavého, tak je to jeho publikace Fenomén Vatikán, kterou zpracoval jako historik a také mnohaletý velvyslanec u Svatého stolce,“ uvedl proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Černuška. Halas ve Vatikánu působil jako poslední československý (1990-93) a první český velvyslanec (1993-99).

Udělený dekret zdůrazňuje trvalost pouta, jež pojí fakultu s jejím zasloužilým členem. V právě dvacetileté historii obnovené teologické fakulty, a zřejmě v dějinách olomoucké teologie vůbec, tak rektor jmenoval emeritního profesora poprvé.

Profesor František X. Halas se narodil v roce 1937 v rodině významného meziválečného básníka Františka Halase. „Jsem nejstarší syn tatínkův, teď už jediný, byl jsem editorem jeho díla a halasovským badatelem,“ řekl profesor.

0Přes potíže s komunistickým režimem vystudoval gymnázium a pak historii na Karlově univerzitě. Na teologickou fakultu UP nastoupil jako odborný asistent v roce 1999. Po habilitaci na filozofické fakultě se stal o rok později docentem a v roce 2006 byl jmenován profesorem církevních dějin.

František X. Halas s papežem
František X. Halas s papežem
Více fotek
  • František X. Halas s papežem autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2116/211514.jpg
  • František X. Halas autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2116/211512.jpg