John připravil volební zákoník, a to i pro přímou volbu prezidenta

Praha – Ministr vnitra Radek John chce dát českým voličům možnost volit poštou nebo odevzdáním obálky na obecní úřad. Návrhy se objevily ve věcném záměru volebního zákoníku, který poslal do připomínkového řízení. Součástí navrhovaných změn, které mají mj. sjednotit pravidla všech druhů voleb, je také přímá volba prezidenta v roce 2013. O návrhu informuje vládní web připravované legislativy.

Účinnost volebního zákoníku se předpokládá k 1. říjnu 2012, aby umožnil pořádat přímou volbu hlavy státu v termínu navazujícím na konec mandátu Václava Klause. Volba by probíhala stejným, dvoukolovým způsobem jako v případě hlasování o senátorech – s tím rozdílem, že mezi prvním a druhým kolem by bylo 14 dní místo týdne.

Alternativy hlasování vychází vstříc Čechům v cizině

Pokud zákoník vejde v účinnost, mohli by Češi od října 2012 ve volbách využít možnosti pro voliče uložit svůj hlas přede dnem voleb u obecního úřadu nebo poslat lístek poštou. Kdo bude chtít hlasovat ze zahraničí poštou nebo uložením u obecního úřadu, požádá o zaslání hlasovacích lístků obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je.

Návrhy na možnost hlasování poštou nebo na obecním úřadě se ministerstvo snaží vyjít vstříc těm voličům, kteří se v termínu voleb zdržují v zahraničí. „Dosud chybějící institut hlasování poštou v české volební legislativě voliče omezuje v pohybu v době voleb a potažmo tak i ve výkonu volebního práva. Hlasování poštou je zároveň možno chápat jako první krok před uvažovaným zavedením elektronického hlasování,“ píše se v návrhu.

Volby po internetu mohou proběhnout už za dva roky

Jak se volí elektronicky, by si přitom mohli Češi vyzkoušet už za dva roky během senátních voleb. Zřejmě po vzoru nedávné generálky státních maturit John navrhuje, aby se v roce 2012 uskutečnil pilotní projekt elektronických voleb, které mají být plnohodnotně zavedeny při příštích sněmovních volbách, tedy roku 2014.

„V rámci pilotního projektu bude třeba posoudit zejména otázky registrace voličů k elektronickému hlasování, informačního systému, který by měl elektronické volby zabezpečovat, bezpečnosti systému a dat a způsobu zpracování zasílaných hlasů,“ uvádí dokument zveřejněný na vládním webu.

Otázkou podle autorů návrhu je, zda elektronické volby spustit dřív, než budou v rutinním provozu základní registry. Pro plné využití možností elektronické formy by podle nich bylo účelné, aby existoval systém elektronické identifikace občanů. Protože není jasné, jak pilotní projekt dopadne, není tato forma hlasování předmětem předkládaného věcného záměru volebního zákoníku.

Zákoník podle autorů obsahuje také rámcovou představu organizace přímé volby starostů v obcích do 1500 obyvatel podle většinového volebního systému.

Česká pošta
Česká pošta
Více fotek
  • Česká pošta autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1906/190600.jpg
  • Volební urna autor: Luboš Pavlíček, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2028/202744.jpg