Vážné potíže s akreditací mají další tři soukromé vysoké školy

Praha - Akreditační komise provedla kontroly na regionálních pobočkách vysokých škol a v případě třech soukromých institucí nalezla vážné nedostatky v kvalitě výuky. Jedná o Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, kladenský Středočeský vysokoškolský institut a Vysokou školu hotelovou v Praze 8. Komise proto navrhla na těchto školách pozastavit přijímání nových studentů. Rektor Vysoké školy hotelové Štěpán Müller po jednání s Akreditační komisí oznámil, že jejich pobočku v Havířově zruší.

„AK konstatovala velmi závažné nedostatky v řízení vzdělávací činnosti na Univerzitě Jana Amose Komenského, které se promítají do nízké kvality výuky a výsledků vzdělávaní,“ stojí v hodnotící zprávě. Škola má kromě pražské centrály pobočky také ve Frýdku-Místku a ve Starém Hrozenkově. Výuka v magisterských oborech je zde přitom podle komise tak špatná, že ji doporučila neprodleně ukončit a studenty přesunout do Prahy.

Na pobočkách prý učili pedagogové na dohodu o provedení práce, škola neměla vlastní akademiky. Komisaři zjistili, že jeden vyučující vedl až desítky bakalářských nebo magisterských prací, při obhajování těchto prací přitom studenti neměli oponenta. Nedostatečné zde prý byly i požadavky na studenty, na pobočkách chybělo i přístrojové vybavení nebo knihovny.

Noví studenti se nabírat nebudou

Ačkoliv komisaři zjistili pochybení hlavně v regionálních pobočkách, omezení přijímání nových studentů se vztahuje na celou školu. Komise nyní předá celou záležitost ministerstvu školství, které zahájí správní řízení. Do 15. ledna má škola předložit seznam opatření, která učinila na zlepšení výuky.

O nízké kvalitě výuky na Komenského univerzitě přitom už v létě veřejně mluvili bývalí pedagogové. Někdejší vedoucí katedry sociální a masové komunikace Petr Žantovský uvedl, že zápočty tu dostávali i studenti, které pedagogové v hodinách nikdy neviděli. Kromě médií se na škole vyučovala i speciální pedagogika a vzdělávání dospělých, rok studia přišel až na 60 000 korun.

Nekvalitní je studium za drahé školné

Prověrkou AK neprošly ani další dvě soukromé vysoké školy, kde komisaři také navrhli nepřijímat nové studenty. Středočeský vysokoškolský institut v Kladně má pobočky v Praze a Karlových Varech, za rok studia ekonomie a managementu studenti zaplatí 38 000 korun. Vysoká škola hotelová z Prahy 8 má pobočku v Havířově, roční školné se zde může vyšplhat až na 65 000 korun. Rektor školy Müller ale po výtkách komisařů oznámil, že pobočku zruší, pro jeho školu byl prý její provoz jen okrajovou záležitostí.