Češi se rádi hlásí ke své zemi i k Evropě

Praha - Lidé v České republice jsou hrdí na to, že jsou občany této země. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM. Zároveň se tři čtvrtiny z nich cítí být také Evropany. V případě nového referenda by pro vstup do Evropské unie znovu hlasovaly tři pětiny dotázaných. Naopak méně než polovina lidí by využila možnost získat dvojí občanství, tedy české a evropské. Podíl odpovědí na tyto otázky se dlouhodobě nemění.

Na otázku, zda se cítí být Evropanem, odpovědělo kladně 73 procent respondentů, 26 procent odpovědělo „určitě ano“. Největší podíl kladných odpovědí na tuto otázku byl zaznamenán v době českého předsednictví Rady EU, poté mírně poklesl. Pokud by se konalo opakované referendum o vstupu do Evropské unie, asi šedesát procent dotázaných by znovu hlasovalo pro.

Před pěti lety by téměř 45 procent lidí využilo možnost mít vedle českého občanství i občanství Evropské unie, nyní se toto číslo mírně snížilo na 42 procent. Možnost by využili nejvíce mladí lidé, občané s vysokoškolským diplomem a lidé, kteří by znovu hlasovali pro vstup do EU.

Dlouhodobě se nemění ani podíl lidí, kteří jsou pyšní na to, že jsou občany České republiky. Vyjádřilo se tak 79 dotázaných. Oproti minulému průzkumu jejich podíl stoupl o dvě procenta. Nejhorší výsledek byl zaznamenán v roce 1999, kdy silný vztah k Česku cítilo 72 procent, naopak v roce 2007 dalo kladnou odpověď 85 procent, což bylo zatím nejvíce. Průzkumu, který se uskutečnil od 1. do 8. listopadu, se zúčastnilo 1255 lidí.

Evropská unie
Evropská unie