Pacienti teď mají více času na podání stížnosti

Praha - Stěžovat si u České lékařské komory na pochybení lékaře je od začátku prosince jednodušší. Padla totiž roční lhůta, po níž se ještě před dvanácti dny považoval prohřešek lékaře za promlčený a k disciplinární komisi se vůbec nedostal. Teď se pravidla mění a pacienti mají na podání  stížnosti více času.

Dosud pochybení lékařů zůstala kvůli dlouhému policejnímu vyšetřování třeba i bez trestu. Když je totiž kriminalisté nemohli dát k soudu, postoupili je komoře. Ta ale už kvůli promlčení nic udělat nemohla. To se má od letošního prosince změnit.

„Promlčecí lhůta se bude počítat až ode dne, kdy byla věc postoupena ČLK tímto orgánem,“ vysvětlil Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK. Pacientské organizace krok komory vítají, otevírá se větší prostor k vyšetření lékařských pochybení. Ta pacient mnohdy zjistí až po delší době a je na místě, aby měl prostředky k tomu, aby ta věc byla vyšetřena a aby mohlo dojít k případné dohodě nebo vyšetření skutku jako takového. ČLK může doktory potrestat hned několika způsoby od pokut přes podmínečné vyloučení až po zákaz činnosti na 5 let.