Nekvalitní pumpy nebo ekologické zemědělství - dnes na vládě

Praha - Vláda dnes bude jednat o novele, která by České obchodní inspekci (ČOI) umožnila od ledna zveřejňovat jména čerpacích stanic, u nichž zjistila nekvalitní pohonné hmoty. Cílem předlohy je také omezit možnost daňových úniků při prodeji pohonných hmot. Ministři dostanou na stůl například také Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 až 2015, plán hospodaření Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pro příští rok nebo budou jednat o penězích na obnovu a rozvoj fakultních nemocnic.

ČOI dosud tvrdila, že jména nekvalitních benzinových pump nemůže zveřejňovat, neboť k tomu nemá oporu v legislativě. To by měla předloha navrhovaná ministerstvem průmyslu a obchodu změnit. Loni inspekce odhalila nedostatky u pěti procent ze všech kontrolovaných vzorků pohonných hmot, za prvních devět měsíců letošního roku to bylo 7,6 procenta.

Novela také zavádí povinnou registraci osob, které prodávají pohonné hmoty na území ČR mimo čerpací stanice, u celního úřadu. Daňové úniky má omezit také nová povinnost provozovatelů benzinek každodenně zapisovat aktuální stav počítadel vydaných pohonných hmot. Tuto evidenci budou uchovávat pro kontroly prováděné celními úřady po zákonem stanovenou dobu tří let.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa vládu seznámí s Akčním plánem pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 až 2015. Podle něj by podíl zemědělské půdy obhospodařované podle pravidel ekologického zemědělství v Česku měl do roku 2015 vzrůst ze současných deseti na 15 procent. Podíl biopotravin na tuzemském trhu s potravinami by do pěti let měl podle akčního plánu vystoupat na tři procenta, nyní představuje zhruba jedno procento.

Podle plánu hospodaření SÚRAO mají celkové výdaje na její činnost na příští rok představovat 132 milionů korun, z toho šest milionů jsou výdaje státního rozpočtu. Zbývající částka má jít z jaderného účtu, do kterého přispívají producenti radioaktivních odpadů.

Rozvoj fakultních nemocnic, skladování kazetové munice

Vláda bude dále jednat o penězích na obnovu a rozvoj fakultních nemocnic. Kabinet, který se sejde poté, co skončí schůze Poslanecké sněmovny, projedná i úpravu náhrad za ztrátu na výdělku v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a také podobný materiál, který se týká vojáků z povolání.

Mezi body dnešního večerního zasedání vlády je i návrh zákona o zákazu používání a skladování kazetové munice. Zákon o likvidaci kazetové munice kopíruje podobnou legislativu týkající se zákazu použití, skladování i výroby protipěchotních min.

Mezi dalšími body je také návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.