Maturita z informatiky se zřejmě odloží na rok 2014

Praha - Státní maturita z informatiky by se měla odložit na rok 2014, přestože původně měli mít studenti možnost maturovat z počítačových znalostí už v příštím školním roce. V připravované novele ministerstva školství se také počítá s omezením ředitelského volna, omezit by se mělo i funkční období ředitelů škol. Další změny mají zmírnit administrativu škol a upravit podmínky pro fungování zahraničních škol v ČR.

Ředitel centra pro přípravu CERMAT Pavel Zelený uvedl, že spuštění maturity z informatiky už v příštím roce by bylo riskantní. „Pojetí výuky je velmi odlišné školu od školy,“ dodal Zelený k důvodům, proč by státní maturity z informatiky měly být o dva roky odloženy. Státní maturity odstartují příští rok na jaře, studenti budou maturovat povinně z češtiny, u druhého předmětu volí mezi matematikou a cizím jazykem. Podle původních plánů měl být cizí jazyk od roku 2012 také povinný a jako třetí předmět si studenti měli vybrat mezi matematikou, společenskovědním základem a informatikou. Pokud projde novela, informatika se odloží na rok 2014 a cizí jazyk by měl být až do roku 2013 stále volitelný.

Novinkou je také omezení ředitelského volna, které nyní může ředitel ze závažných důvodů vyhlásit celkem pět dní v roce. „Zkušenosti z praxe ukazují tendenci využívat ředitelského volna v celém rozsahu zákonného limitu i v případech, kdy to není nezbytně nutné,“ stojí v návrhu novely. Nově proto bude muset ředitelské volno povolit zřizovatel školy, tedy obec nebo kraj. Omezení se dotkne také funkčního období ředitelů škol. Nyní je může zřizovatel odvolat jen při závažném pochybení, nově by se mělo stanovit funkční období na šest let. Zřizovatel by pak rozhodl, zda ředitele ve funkci ponechá, nebo se vypíše konkurz na nového ředitele.

Další úpravy se týkají prodloužení délky odborného výcviku učňů a studentů středních odborných škol. Na praxi v podnicích nyní mohou trávit nejvýše 35 hodin týdně, od příštího školního roku by to mělo být 40 hodin týdně. Novela také zpřísňuje podmínky pro fungování zahraničních škol v České republice, další chystané změny by měly školy zbavit nadměrné administrativy. Nebudou muset například vypracovávat zprávu s vlastním hodnocením školy ani zřizovat školskou radu. Zjednodušit by se měl také systém přijímání na střední školy.

Pavel Zelený
Pavel Zelený
Více fotek
  • Pavel Zelený autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1996/199509.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2117/211681.jpg