John: Nový policejní prezident se ujme nezáviděníhodné role

Praha – Ministr vnitra Radek John vnímá rezignaci policejního prezidenta Oldřicha Martinů jako prvotní impuls k hlubším změnám, ke kterým musí v policii dojít. Jeho nástupce ale čeká těžký rok. Policejní rozpočet zasáhne největší propad v historii. Nový šéf policie proto musí být podle ministra jmenován v co nejkratším možném termínu. Podmínky výběrového řízení a složení expertního týmu, který ho vybere, sdělí John veřejnosti v nejbližších dnech.  

„Vnímám tento akt jako prvotní impuls k hlubším změnám, ke kterým musí dojít v Policii České republiky,“ řekl po rezignaci Martinů John. Odcházejícímu policejnímu prezidentovi podle svých slov v posledních měsících vyčítal řadu věcí. Vyzdvihl hlavně nedostatečný důraz při prosazování priorit koaliční vlády.

Přestože s ním nenacházel v řadě ohledů společnou řeč, poděkoval John Martinů na dnešní tiskové konferenci za jeho dlouholetou službu. Zároveň mu vyslovil plnou podporu pro jeho další působení v diplomatických službách: „Do doby, než projde další odbornou přípravou na toto místo, zůstane ve služebním poměru příslušníka Policie ČR.“

Kritéria, která musí splňovat nový policejní prezident:

  1. Respektovaný odborník s perfektní znalostí bezpečností problematiky a s jasnou vizí další transformace policie v efektivně fungující sbor.
  2. Schopný krizový manažer, který dokáže i přes nepříznivou rozpočtovou situaci policii ekonomicky i personálně stabilizovat.
  3. Jedinec s vysokou osobní integritou, jehož morální profil bude garancí toho, že poroste důvěra ve vedení policie jak ze strany veřejnosti, tak samotných policistů.
  4. Musí to být nezávislá osoba, která bude mít podporu napříč politickým spektrem, schopná odolat politickým tlakům a garantující nestranné a bezchybné fungování policie.

John zdůraznil, že policie nepotřebuje další překotné legislativní změny a převrtané reformy. Potřebuje hledat vnitřní rezervy. „Ať už systémové, ekonomické či personální,“ dodal. Nový policejní prezident se proto podle něj ujme nezáviděníhodné role. Bude muset provést policii rokem, v němž ji čeká největší rozpočtový propad v její historii.  

V komisi budou zástupci všech parlamentních demokratických stran

Ministr chce proto sestavit výběrovou komisi tak, aby v ní měli své zastoupení nejen zástupci ministerstva vnitra, policie a odborů, ale i zástupci všech parlamentních demokratických stran. „Doporučení expertního týmu budu respektovat a jeho jméno předložím premiérovi,“ uzavřel. Stínový ministr vnitra za ČSSD Jeroným Tejc už potvrdil, že jeho strana je připravena nabídku důkladně zvážit: „Výběr musí být fér a musí respektovat hodnotící kritéria.“ Sociální demokraté by se ale podle něj na práci výběrové komise podíleli jen za předpokladu, že skupina bude skutečně hledat nejlepšího kandidáta a bude pracovat se snahou najít shodu a kompromis.