Betlémská hvězda - astronomický jev, nebo náboženská tradice?

Praha - Jeden ze symbolů Vánoc je hvězda ve tvaru komety - Betlémská hvězda. Je to pojem známý nejen z Nového zákona, ale také symbol, který najdeme v dalších literárních dílech či vánočních písních. A to už od antiky. Nebýt oné tajemné Betlémské hvězdy, tři mudrci z Východu by nového židovského krále pravděpodobně nikdy nenašli. Jde o astronomický jev, a nebo jen o produkt náboženské a literární tradice?

Když se podíváte na kterýkoliv betlém vystavený v našich kostelech či muzeích, uvidíte nad jesličkami svítící hvězdu s dlouhým zářivým chvostem - tedy nepochybně jde o kometu. Astrology a astronomy všech věků zajímalo, za jakých konstelací se Ježíš narodil a čím byla Betlémská hvězda - zda to byla kometa, meteorit, nebo nějaká velmi výrazná konstelace. Podle Bible se na nebi v době narození Ježíše objevila velká hvězda. Dnes už každý ví, že hvězda s chvostem není pravou hvězdou, ale kometou.

Podle Matoušova evangelia se Tři králové ptali Heroda

"Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.„ “Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí."


Pokud by však Betlémská hvězda byla vskutku kometa, bylo by pro astronomy snadné čas Kristova narození spolehlivě ověřit. V době kolem počátku našeho letopočtu totiž již byla značně rozvinuta astronomie na Dálném východě a podrobné záznamy o pozorování komet z té doby se dobře dochovaly. Nicméně žádná z tehdy zaznamenaných komet však termínově nevyhovuje. Vždyť i slavná Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12 př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l. - objevila se tedy buď příliš brzo, nebo příliš pozdě. Nejenže se tedy v době narození Krista podle astronomů žádná kometa na nebi neobjevila, navíc komety byly v té době všeobecně považovány za nepříznivá znamení.

Jako kometu zobrazil Betlémskou hvězdu do vánoční scény poprvé zřejmě italský malíř Giotto di Bondone (1267–1337), a to v roce 1304 na fresce Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se vlastním pozorováním návratu Halleyovy komety v září 1301, nicméně až návrat komety v roce 1910 poprvé zaznamenaný fotograficky prokázal, že Giottův portrét komety byl neobyčejně přesný. Při vzniku tradice vyobrazení vánočního Betléma se ustálil i zvyk vyobrazení hvězdy, obvykle komety, nad scenérií betlémského chléva s jesličkami a Svatou rodinou.

Betlémská hvězda v literatuře

Asi nejhvězdnější epochou v tomto smyslu je antika, kde velmi často nacházíme motiv hrdiny, který je proměněn v hvězdu. To znamená všechna ta souhvězdí, která známe pod názvy antických mýtů, se tak jmenují právě proto, že se o nich původně vykládaly nějaké příběhy, zvláště v Ovidiových Proměnách nacházíme množství motivů, kdy Orfeus, Héraklés a další po strastiplném životě jsou proměněni v nějaké hvězdy nebo souhvězdí.

Snad v žádném textu ale nenajdeme betlémskou hvězdu samostatně. Pastýři, andělé, mudrcové - to vše patří jak k vánočním příběhům, tak k symbolu hvězdy. „Samozřejmě tam, kde se vyskytují mudrci, tam se v literatuře vyskytuje také hvězda, takže celá ta obrovská vánoční literatura, všechny ty apokryfy, pohádky, lidové vánoční hry, zvláště barokní, tam se všude vyskytuje hvězda,“ tvrdí Martin C. Putna, literární historik.

Baroko, romantismus, ale i současnost - ani jedno toto období si nelze představit bez vánočních písní. Hvězda provází i Bachovo Vánoční oratorium. Najít ji lze i v mnohem starších textech,  ale například také ve slavné Písni pro Rudolfa III.


Báseň o těch třech mudrcích neboli třech králích má refrén: „Vedla nás hvězda, ta souputnice odvěká, jež září v jasném nebi, hledáme spravedlivého člověka, jehož je světu zapotřebí.“

Vánoce - betlémská hvězda
Vánoce - betlémská hvězda
Více fotek
  • Vánoce - betlémská hvězda autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2197/219615.jpg
  • Třebechovické muzeum betlémů autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1825/182435.jpg
  • Vánoční výzdoba - kometa zdroj: www.komety.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2196/219594.jpg