O reformách se mluví už 21 let. Tak snad teď to vyjde, doufá Havel

Praha - Trojice loňských voleb podle exprezidenta Václava Havla přinesly řadu drobných pozitivních změn. Jedná se mimo jiné i o personální obměnu v politických řadách, která ukázala, že u nás funguje otevřený demokratický systém. Odvrácenou stranou je podle Havla fakt, že se na některé pozice dostali nepatřiční lidé. Za důležitou považuje Havel politickou rovnováhu, ke které by mohla přispět přímá volba prezidenta. To, co bývalý prezident v Otázkách Václava Moravce nazval jako mafiánství, je prý pozůstatkem privatizace z 90. let, která neproběhla pod dostatečnou kontrolou práva. Současné vládě Havel přeje, aby byla skutečně vládou reforem, jak hlásá, nicméně jeho nadšení je lehce brzděno právě tím, co za oněch 13 let v prezidentském úřadu slyšel. V exkluzivním rozhovoru s Václavem Moravcem připomněl, že o reformách mluvili všichni ministři zdravotnictví a ministři práce a sociálních věcí a vlastně o nich mluví 21 let.

Současné vládě Havel přeje, aby byla skutečně vládou reforem, jak hlásá, nicméně jeho nadšení je lehce brzděno právě tím, co za oněch 13 let v prezidentském úřadu slyšel. V exkluzivním rozhovoru s Václavem Moravcem připomněl, že o reformách mluvili všichni ministři zdravotnictví a ministři práce a sociálních věcí a vlastně o nich mluví 21 let.

Teď sklízíme plody budování demokracie po roce 1989

Havel: 21 let stále jen mluvíme…

„Jsem totiž pamětník a za oněch 13 let, co jsem byl v úřadě, jsem poznal hodně ministrů zdravotnictví a ministrů práce a sociálních věcí. Všichni při prvním rozhovoru se mnou hovořili o plánované reformě zdravotnictví, důchodové a podobně. Vlastně se o nich mluví 21 let. Trošku si na to nemohu nevzpomenout, když slyším, že to teď bude ta vláda reforem.“

„Volby daly najevo jakousi nechuť ke starým tvářím, zavedeným pořádkům a jsoucím, trošku kostnatějícím politickým stranám. Takže vůli po něčem novém výsledky voleb ukazují, nicméně ta zásadnější změna, kterou bych uvítal, to ještě není.“ Havel zároveň vítá, že lidé si uvědomili, že volby nejsou jen formální akt, že není jedno, komu tam hodí svůj lístek.

Demokracie musí mít institucionální formální základ, v jehož rámci se může teprve uskutečňovat. To ale podle Havla nestačí. „Důležitá je politická kultura, ten duch, do jaké míry si občané osvojí základní demokratické principy. Souvisí to s úctou k právnímu řádu i s jeho tvorbou,“ tvrdí Havel s tím, že u nás se ale stalo, že se příliš akcentoval prvek privatizace, tak trochu na úkor řádu právního. „Jako by ti ekonomové a podnikatelé předbíhali a byli nezdrženliví … ale politici jako by je málo brzdili a málo upevňovali právní řád. Teď sklízíme plody: mafiánství, korupci, kejklířství…“

Prezidenta volme přímo, ale pozor, ať lidi neotrávíme

Sám Havel je přítelem přímé volby prezidenta již dlouhá léta. Přímo zvolený prezident má podle něj jiný typ legitimity než parlament, či vláda. A přitom nemusí mít ani nijak zvlášť velké kompetence, tvrdí Havel s tím, že záleží spíše na autoritě osoby, která má tento jiný typ legitimity. „Nevýhodou přímé volby v našem případě asi bude, že těch voleb máme hodně a přibyly by další. Aby lidi trošku neotrávilo stále chodit k volbám,“ připouští problém, který může přímá volba hlavy státu přinést.

V této souvislosti se Havel přimlouvá i za novou Ústavu, které by měl rozumět každý občan a děti by se s ní měly seznamovat ve škole. „Nemusela by být tak moc rozdílná od té dnešní, ale přece jen by tam byla opravena ta drobná “zpestření„ jako dodatky, ústavní zákony. Uvědomme si, že Listina základních práv a svobod, která by měla být na začátku Ústavy, je dnes přílepkem Ústavy.“

Wikileaks - Jak je možné, že se to dostalo na veřejnost?

0Václav Havel je zděšen, jak se utajené politické depeše mohou dostat na veřejnost, jak je může někdo ukrást. „Co má nějaký voják, který sloužil v Iráku, číst statisíce diplomatických nót. Má odpočívat, když nebojuje.“ Exprezident ale v této souvislosti upozorňuje na trochu jinou skutečnost, že se o nás stále více ví. „Počítačové sítě obsahují miliardy informací, každý mobilní telefon vás dnes dokáže nejen fotografovat, ale i odposlouchávat a všechno myslitelné,“ připomněl Havel s tím, že lidská odpovědnost podle něj nedrží krok s lidskou vynalézavostí.


Paměti? Asi těžko, nerad se vrací do minulosti

Václav Havel se nerad vrací k minulosti, raději hledí do budoucna. Sám paměti psát nechce, dokonce se obává, že by to ani neuměl. Poté, co opustil Pražský hrad si myslel, že si bude užívat zaslouženého odpočinku, nicméně opak je pravdou: „To postprezidentství je mnohem namáhavější než prezidentství, tím spíš, že už jsem starší a tolik nevydržím. Navíc to exprezidentství je navždy,“ připustil Havel s tím, že tuto skutečnost si on sám dostatečně neuvědomil, když o svém důchodu snil.

Do praktické politiky se ale plést nechce, i když k lecčemu by měl co říct. Nicméně má tu potřebu se vyjadřovat k základním občanským věcem a mezinárodním tématům. „Jsem zapojen do rozmanitých mezinárodních iniciativ na podporu lidských práv. To bych ale dělal, i kdybych za sebou neměl prezidentskou éru, dělal jsem to ostatně celý život.“

A nám všem Václav Havel přeje do roku 2011

0„Svým spoluobčanům bych přál více klidu, harmonie, méně spěchu. Po ulicích nechť se korzuje, ne jen spěchá. Máme takové dokonalé stroje, měly by nám život usnadňovat, a ne nás štvát stále víc. Měli bychom mít čas na kulturní zážitky, četbu, procházky. Žít harmonickým klidným životem. Je to 21 let od změny režimu, ale že by ten život přestal být nepřetržitou sháňkou, se říct nedá. V některých aspektech dokonce té sháňce podléhá víc než tehdy. Toto bych, mezi tisíci jinými věcmi, jako je zdraví a tak, přál svým spoluobčanům a koneckonců i sobě i vám.“

K9 na Hradě
K9 na Hradě
Více fotek
  • K9 na Hradě autor: Kamaryt Michal, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2190/218960.jpg
  • Pražský hrad autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2213/221274.jpg
  • WikiLeaks autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2153/215245.jpg
  • Václav Havel autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2213/221263.jpg