První stopy zanechali ve sněhu lyžaři na Václavském náměstí

Praha - V noci z 5. na 6. ledna 1887 se v českých zemích poprvé lyžovalo. Josef Rössler-Ořovský sjel spolu s bratrem svah Václavského náměstí v Praze. K lyžím se přitom tento nadšený sportovní průkopník dostal v podstatě omylem. Když si do Norska psal o ceník bruslí, připsal pod své jméno „Bruslařský klub Praha“. To si Norové vyložili jako Bruslar ski klub (Bruslarův lyžařský klub) a ke katalogu bruslí přiložili i nabídku lyží. Ořovský se pro ně nadchl a dva páry si objednal. Na celnici si pak údajně s touto zásilkou nevěděli rady a lyže zapsali jako „dřevo prosté, nelakované“. Rössler-Ořovský stál u zrodu většiny spolků a klubů v počátcích českého organizovaného sportu.

Rössler-Ořovský pocházel z rodiny celkem slušně situovaného pražského měšťana a obchodníka s drogistickým zbožím. O vedení otcovského podniku však nejevil velký zájem a spíš se věnoval všem možným sportům, a to i na úkor gymnaziálního studia. Školu nakonec dokončil na obchodní akademii a již v té době přišel ke svému druhému jménu. Studenti měli tehdy sportovní aktivity zakázány, proto si zvolil pseudonym vzniklý překladem jeho příjmení - Ross totiž německy znamená oř.

První jízda vedla od Národního muzea na Můstek

První kroky na lyžích zkoušel Rössler-Ořovský doma v Jindřišské ulici na dvoře. Když se setmělo a utichl ruch v ulicích, Josef a jeho mladší bratr Karel se s lyžemi potichu vydali na Václavské náměstí. U rozestavěné budovy Národního muzea si je připnuli a za svitu plynových lamp sjeli až na Můstek. V zemích Koruny české se tak objevily první lyžařské stopy. Osmnáctiletý Rössler-Ořovský svolal posléze v zimě 1887 schůzi a založil při Bruslařském závodním klubu ski-klub, první lyžařský spolek v Evropě mimo Skandinávii. Z jeho iniciativy byl později 21. listopadu 1903 v Jablonci nad Jizerou založen Svaz lyžařů v Království českém. První lyžařský svaz na světě vůbec. Lyže ale byly v Čechách zřejmě ještě před Josefem Rösslerem. Kolem roku 1885 prý na svazích Černého dolu šokoval své okolí pokusy o jízdu na lyžích učitel Kajetán Baier.

Tradice českého lyžování se začala psát již brzy poté, co hrabě Harrach přivezl do Čech jako první větší množství lyží. Na jilemnickém panství hraběte Jana Harracha každopádně po Vánocích 1892 úspěšně prověřili ski zaslané z Norska a z Vídně. Původně je přivezl pro své zaměstnance, lesníky a myslivce, aby jim usnadnil pohyb po zasněžených horách. Lyžování se ale rychle ujalo a rozšířilo se mezi všechny vrstvy obyvatel hor. Po vzoru jiných zemí, hlavně severských, se i v Česku začaly pořádat lyžařské závody. První závody se uskutečnily v roce 1893 v Kozinci u Jilemnice.

Josef Rössler-Ořovský se dokonce stal otcem zimních olympijských her, když v roce 1925 navrhl, aby byl Týden zimních sportů, konaný v lednu a únoru 1924 v Chamonix, dodatečně považován za první zimní olympijské hry. Návrh byl přijat a Rössler-Ořovský slavil triumf. V říjnu 1918 při vzniku republiky organizoval a řídil takzvanou skautskou poštu, která zajišťovala kurýrní službu mezi vznikajícími státními orgány.