SOS vesničky se mění, opuštěným dětem ale stále poskytují domov

Karlovy Vary - Mezinárodní nezisková organizace Sdružení SOS dětských vesniček má v České republice velkou tradici. Pěstounskou péči poskytuje dětem v Česku již od roku 1970, kdy byla zřízena karlovarská vesnička v Doubí. Projekt vznikl v Rakousku po válce, kdy rapidně vzrostl počet opuštěných dětí. I nyní po mnoha desítkách let je ale projekt třeba: spousta dětí nemůže vyrůstat ve své biologické rodině. Důraz je nyní kladen na model úplné rodiny, který doplnil původní představu matky-pěstounky. Děti se často i po letech do vesniček rády vracejí a pořádají se svými náhradními rodiči oslavy.

Důvody, proč děti nemohou vyrůstat s biologickými rodiči, jsou často ekonomické, do SOS vesniček se ale dostávají třeba i potomci narkomanů. „Je stále nutné pro děti nacházet náhradní péči, která jim zajistí další rozvoj,“ podotkla národní ředitelka SOS dětských vesniček Květuše Paichlová. Ta v letech 1991 až 1999 pracovala pro Český výbor UNICEF při Dětském fondu OSN. Jejím vzorem se stal zakladatel pěstounské péče v Česku profesor Matějček, jenž byl i jedním z iniciátorů práce UNICEF jako neziskové organizace po roce 1989.

Květuše Paichlová, ředitelka SOS vesniček v ČR:

„Počet českých dětí v ústavní péči je alarmující. Do pěstounské péče by mohlo být umístěno více než osm tisíc dětí.“

Při oslavách čtyřiceti let od položení základního kamene dětské vesničky ve Chvalčově došlo 4. října k setkání bývalých maminek a dětí. „Během těch čtyř desítek let prošlo vesničkou asi 225 dětí,“ podotkla Paichlová. Některé z matek už jsou nyní v důchodovém věku – a stále zůstávají. Vychovaly za svůj život přitom až 17 dětí. Ve vesničkách v průběhu času dochází k různým změnám, model matky-pěstounky se tak po letech postupně mění na model úplné rodiny. „Maminka se stará o děti a partner pracuje a pomáhá jí s výchovou dětí,“ konstatovala ředitelka.

Projekt náhradní rodinné péče vznikl po druhé světové válce v Rakousku. Po Evropě bylo tehdy velké množství opuštěných dětí. První impulz k založení české SOS vesničky byl v roce 1969, kdy se vytvořil Kruh přátel SOS dětských vesniček právě na základě rakouského projektu.

SOS vesničky přešly na nějakou dobu pod stát

V období mezi lety 1974 a 1975 došlo k přerušení činnosti – vesničky přešly pod stát. „V roce 1991 opět přešly vesničky v Doubí a v roce 1992 následně ve Chvalčově do Sdružení SOS dětské vesničky,“ řekla Paichlová. V Česku tak nyní existují celkem tři SOS dětské vesničky: kromě Karlových Varů ještě ve Chvalčově u Kroměříže a v Brně–Medlánkách.

SOS dětské vesničky po celém světě řídí centrální organizace ve Vídni. Kromě rodinné péče vytváří i další programy na pomoc dětem v nouzi. Jen ve střední a východní Evropě žije v 56 vesničkách sedm tisíc dětí.

Děti na hřišti
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24