Humanitární organizace: Situace na Haiti je stále kritická

Praha/Port-au-Prince - Od ničivého zemětřesení na Haiti uplynul už rok, situace v zemi je ale stále kritická. Na ostrově se šíří cholera, většina trosek a sutin zůstává neodklizena a obnovu země ztěžují politické nepokoje a malá akceschopnost vlády. Místním lidem stále pomáhá i několik českých humanitárních organizací. Charita například vybrala od českých dárců téměř 62 milionů korun. 54 milionů přišlo na konto Člověka v tísni, Adra získala asi 22 milionů. Organizace se po prvotní pomoci nyní věnují svým projektům v oblasti. Člověk v tísni pomáhá 10 tisícům žáků v návratu do škol, dvěma a půl tisícům dětí zajistil na rok psychosociální podporu v dětských centrech a pro 108 tisíc obyvatel regionů Petit Goave a Grand Goave koordinuje preventivní programy proti choleře.

Cholera už si na Haiti vyžádala skoro tři tisíce obětí. Šíření nemoci urychlilo i to, že se s ní Haiťané setkali poprvé a často nevědí, jak se bránit. Stačí přitom dodržovat základní pravidla hygieny. Humanitární organizace se proto nyní snaží zajistit zařízení na mytí rukou, distribuují rukavice a mýdla. Podle členky mise Valerie Svobodové se jako nejúspěšnější forma osvěty osvědčila divadelní představení, která zhlédlo téměř 30 tisíc dětí. Kromě skupiny místních skautů se na nich podílejí i dobrovolníci z horských vesnic. „Hrajeme představení, v němž herci míchají roztok soli a cukru, který se podává jako první pomoc lidem postiženým cholerou. Každý desátý divák pak roztok míchá společně s herci, aby se tak názornou a hravou formou naučil pomáhat nemocným,“ vysvětlila vedoucí haitské mise Člověka v tísni Marie Skálová.

Šimon Pánek:

0„Zatím jsme využili 29 milionů korun.Přes 15 milionů bylo využito v rámci prvotní humanitární pomoci… Pomoc pokračovala vybudováním sítě dětských center v táborech a obnovením provozu vybraných škol v provizorních podmínkách. Velká obnova však postupuje velmi pomalu, a druhou část prostředků proto využíváme postupně, na obnovu a stavbu škol. Důležité jsou i projekty na obnovu zdrojů obživy, aby se lidé postavili na vlastní nohy.“

S ohledem na zkušenosti z dalších zemí se ale Člověk v tísni nejvíce věnuje oblasti vzdělávání a stavbě provizorních škol. 37 škol například dostalo speciální stany, které organizace vybavila tabulemi, školními pomůckami, lavicemi, židlemi a dalším nábytkem. „Namísto stanů teď budeme stavět dřevěné stavby, jejichž konstrukce musí odolat otřesům nebo náporům větru z častých hurikánů,“ dodala Svobodová. Po zemětřesení také v zemi zůstalo mnoho sirotků, o něž se organizace stará v dětských centrech. „Jde o to, dát dětem nějaký smysl, aby jen nepobíhaly po ulicích, ale mohly se bavit a něco naučit,“ uvedla Skálová.

Peníze od českých dárců použil Člověk v tísni i na pořádání rekvalifikačních kurzů k profesím, které budou při obnově země zapotřebí, jde hlavně o zedníky a truhláře. „Lidé od nás dostanou sadu nástrojů, takže budou moci hned začít nabízet svoji práci. První absolventy bychom měli mít na konci ledna,“ uvedla Skálová. Prvním kolem kurzu projde 100 lidí. „U průběžných zkoušek jsem dostal dobré známky. Doufám, že má situace se zlepší, jakmile dokončím praktické kurzy a budu si moct najít zaměstnání,“ dodal Daniel Luxon z rekvalifikačního kurzu.

Člověk v tísni má na Haiti dvě odbornice z Čech, jednoho francouzského  architekta a téměř 40 haitských spolupracovníků. Spolupracují i s dalšími humanitárními organizacemi v oblasti Petit Goave, kde od počátku působí. Podle Skálové ovšem narážejí na nevůli haitských orgánů, které se o svoji zemi příliš nezajímají. Obnovu v zemi ztěžuje i politická nestabilita. Po prezidentských volbách v listopadu propukla řada demonstrací a nepokojů, které humanitárním organizacím brání v práci.

Charita chce na Haiti pomáhat ještě dalších pět let

Charita ČR zatím na Haiti použila třetinu ze získaných peněz. V zemi ale hodlá dál pomáhat ještě další tři roky až pět let. Soustředit se chce hlavně na vzdělávání dětí a na podporu drobného podnikání. Zbylých 40 milionů korun ale na pomoc v příštích letech stačit nebude. Organizace chce proto získat další finance z Charit z jiných zemí, dotace poskytla i EU nebo české ministerstvo zahraničí, které už přispělo na stavbu dvou škol. „Dlouhodobě se ale nechceme soustředit na stavbu škol, ale na vzdělávání dětí i pedagogů a na zajištění mimoškolní činnosti dětí, aby nezůstávaly na ulici,“ dodala programová manažerka Charity ČR pro Haiti Veronika Nožinová.


Přes 800 tisíc lidí stále žije na Haiti ve stanech nebo pod plátěnými přístřešky. Odklízecí práce ale probíhají pomalu a na místě tak zůstává až 90 procent sutin. Člověk v tísni proto nyní shání další finanční prostředky, aby mohl na ostrově pomáhat další rok. Přispívat lze přímo na konto sbírky SOS Haiti 4095 4095/0300 nebo prostřednictvím dárcovské sms ve tvaru:  DMS SOSHAITI na číslo 87777. Sbírka Charity ČR potrvá do dubna. Zájemci mohou přispět na účet 35-1868350237/01000 s variabilním symbolem 99999 nebo poslat sms ve tvaru DMS HAITI na číslo 87777.