Zeman: Musíme zlepšit důvěru ve státní zastupitelství

Praha - Nový nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je ve své funkci teprve krátce, přesto má již jasno o změnách na státním zastupitelství. Jak uvedl v pořadu ČT24 Hyde Park, je třeba se více soustředit na kontrolu kvality působení státního zástupce v trestním řízení a v případě, že činnost státního zástupce nebude kvalitní, měl by být navržen jeho odchod. V otázkách korupčních kauz by měl být zvolen koncepčnější přístup a vytvořen jeden útvar s celostátní působností a odbornými poradci. Zeman chce zároveň navázat lepší diskuzi mezi jednotlivými státními zástupci a cestovat po krajských městech, aby se dověděl o problémech státních zastupitelství na nižší úrovni.

Zeman by si přál zlepšit důvěru ve státní zastupitelství především každodenní kvalitní prací a chce, aby v činnosti státního zastupitelství nebyly nedostatky. „Státní zastupitelství participuje na dosahování spravedlnosti, ale vždy bude jednat v neprospěch někoho… Co se týče korupčních kauz, v České republice je počet trestních řízení poměrně dost malý. Pokud by to byl skutečný obraz korupce, tak bychom si mohli poblahopřát. Ovšem ono to nekoresponduje s výsledky Transparency International,“ uvedl.

Je nutné změnit přístup v boji proti korupci

„Korupční kauzy tu jsou. Mediálně živé kauzy jsou takové, kde vyšetřování trvá dlouhou dobu. A z toho důvodu si veřejnost myslí, že možná nedojde žádného výsledku.“ Nejvyšší státní zástupce se proto domnívá, že v boji proti korupci je třeba zvolit koncepční přístup a je nutné se bavit o tom, jaký model tohoto boje bude na státním zastupitelství zvolen. Zeman podporuje vytvoření jednoho útvaru s celostátní působností a odbornými poradci, jak je tomu v mnoha jiných evropských státech.

Přestože Zeman je z vlastní zkušenosti přesvědčen, že většina státních zástupců jsou skuteční odborníci ve svém oboru, ihned na začátku svého působení podal návrh na odvolání svých tří náměstků. „Před námi stojí určité úkoly, které chci řešit s lidmi, se kterými mám naprosto podobný názor na to, jak by ty věci měly být řešeny.“ Zeman se nicméně domnívá, že by rozhodně nebyl správný postup vyměnit při svém nástupu do funkce všechny lidi na státním zastupitelství. „Může se z jednotlivých případů zdát, že státní zastupitelství někde působí laxně… Nicméně na státním zastupitelství je přes tři sta kauz ročně a v tomto se chci postavit za své kolegy.“

Je nutná diskuze se všemi státními zastupiteli

Pavel Zeman:

„Dal jsem si za úkol navázat dialog se všemi státními zástupci. Dialogem zjistíte mnohem více názorů, které vás mohou obohatit. Jestliže uvidím na zastupitelstvu nějaký problém, mohla by se o něm vést větší věcná diskuze.“

Zeman má také své plány, jakým způsobem je třeba konsolidovat státní zastupitelství. V rámci novely zákona o státním zastupitelství, kterou chce Zeman připravit spolu s ministerstvem spravedlnosti, je prý nutné lépe vymezit vztahy v soustavě: „Jedná se o nadřízenost a podřízenost státních zastupitelství. Dále je třeba lépe vymezit procesní samostatnost jednotlivých státních zástupců, ale ruku v ruce musí jít kontrolní mechanismy.“

Působnost státního zastupitelství na nižší složky je podle Zemana velice omezená. Nicméně i nadále chce pokračovat ve své „spanilé jízdě“ po všech krajských státních zastupitelstvích: „Hovořím se všemi státními zástupci a ptám se jich na jejich názory na fungování státního zastupitelství, a získávám tak informace z terénu.“