Pospíšil na vládě úspěšný - odškodnění pro oběti zločinu a náhubkový zákon

Praha - Vláda dnes jednohlasně schválila novelu trestního řádu z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS). Ta umožní obětem zločinů žádat po pachateli trestného činu odškodnění za morální újmu už v rámci trestního řízení, a ty by o ni tak nemusely samostatně žádat až u civilního soudu a znovu vypovídat o někdy traumatizujících zážitcích. Zrychlit by norma měla i případné vyplácení odškodného. Pospíšil počítá s tím, že novela by mohla začít platit už v polovině roku. Plánuje také rozsáhlé školení soudců pro posuzování materiálních a morálních škod v rámci jednoho procesu. Vláda chce rovněž změkčit takzvaný náhubkový zákon. Zda veřejný zájem převáží nad právem na ochranu soukromí, bude podle návrhu novely zákona posuzovat soud.

„V rámci trestního řízení byl třeba pachatel odsouzen za trestný čin znásilnění, v rámci tohoto trestního řízení mohl soudce rozhodnout o tom, že oběti náleží náhrada třeba majetkové újmy, což mohly být zničené šaty či kabelka, tedy v zásadě bagatelní věci. To mravní zadostiučinění na základě hrůzy, která byla oběti způsobena, trestní soud nemohl řešit,“ ilustroval příkladem ministr Pospíšil vyšší míru vstřícnosti novely vůči obětem trestného činu.

„Ve většině případů oběti trestných činů, pokud nedosáhly na náhradu v trestním řízení, tak se do těch civilních sporů vůbec nepouštěly,“ řekla Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí. Výši nároku poškozeného určí podle dřívějšího vyjádření ministerstva soud na základě dokazování.

Video Reportáž Veroniky Kabátové
video

Reportáž Veroniky Kabátové

Novela v mnoha případech odstraní proces u civilního soudu

Jiří Pospíšil:

„Inspirovali jsme se v jiných evropských státech. Není to nic výjimečného, pouze chceme, aby český občan měl před soudem stejná práva jako Němec či Rakušan.“

„Samotné zrychlení se projeví tak, že oběť nebude muset podávat samostatnou žalobu. Z hlediska samotného trestního zřízení ke zrychlení nedojde, ale pro oběť trestního řízení to bude klíčové, protože se nebude muset obracet na civilní soud,“ uvedl ministr v ranním vysílání ČT24. Soudci by tak měli projít školením, díky kterému budou schopni posoudit, zda v konkrétním případě mohou posoudit morální škodu během jednoho řízení, či případ odkázat na civilní soud.

Oběť by měla mít povinnost uvést, z jakých důvodů a v jaké výši náhradu nemajetkové újmy požaduje. Pokud by byly k rozhodnutí o nároku zapotřebí další důkazy, které by měly trestní řízení protáhnout, odkáže soud poškozeného na civilní řízení. „Je to samozřejmě pro nás nóvum. Na druhé straně se trošku obávám, zda to nepovede k možným prodloužením trestních řízení,“ konstatoval soudce Luboš Vlasák.

Nečasův kabinet se zasadil o mírnější podobu náhubkového zákona

Další schválená novela se podle Pospíšilových slov týká zmírnění tzv. náhubkového zákona. Nově bude možné zveřejnit informace z trestního řízení, pokud veřejný zájem převáží nad soukromým zájmem dané osoby. „Kdy jeden zájem převáží nad druhým, bude podle této novely rozhodovat nezávislý soud,“ uvedl Pospíšil s tím, že novela chce kompromisně řešit snahu o vyvážení zájmů veřejnosti o informace a zájmu o ochranu osobního soukromí.

Klasickými případy, kdy by média měla být oprávněna informovat veřejnost, jsou podle ministerstva například záznamy odposlechů, z nichž vyplývá, že se veřejný funkcionář dopustil trestné činnosti. Psát by se mělo moci i o spáchání teroristického útoku na prezidenta republiky. Novela chce také omezit ochranu obětí trestných činů na případy, „kdy je skutečně důvodná“. V současnosti totiž platí i u zločinů, jako jsou rvačka nebo porušení domovní svobody. Zákon však bude nadále dbát na zvýšenou ochranu soukromí v případě dětí. Ministerstvo v návrhu také výslovně upravuje, kdo může novináři udělit souhlas se zveřejněním informací o zemřelých obětech.

Soudní řízení
Soudní řízení