Nekvalifikovaní učitelé mohou mít problém s doplněním vzdělání

Praha - Kvalifikovaní učitelé dostali od ledna přidáno, ti, kteří by si chtěli vzdělání doplnit, ale mohou narazit na problém. Ministerstvo školství dá totiž vysokým školám méně peněz na dálkové obory, v nichž si učitelé nejčastěji dodělávají titul. Přitom už nyní je velký převis uchazečů třeba na dálkové studium učitelství pro 1. stupeň.

„V případě učitelství pro 1. stupeň ZŠ zaznamenává každoročně pedagogická fakulta obrovský převis zájmu, kapacitu však nemůže nikterak navýšit. Jedná se o dlouhý magisterský program, ve kterém nyní ministerstvo školství snižuje počty financovaných studentů,“ uvedla například mluvčí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Šiková. Pokles financí na dálkové obory potvrdili i zástupci Univerzity Hradec Králové či olomoucké Univerzity Palackého.

Podle údajů z loňského roku učí na českých školách 13 procent kantorů bez potřebného vzdělání, učitelé si často stěžovali, že na dálkových pedagogických oborech je nedostatečná kapacita. Ministerstvo školství však od roku 2012 počítá s poklesem financování kombinovaného studia. „V současné době je paradoxně trestána ta vysoká škola, například Univerzita Palackého, která těmto požadavkům vyšla vstříc a s vynaložením nemalých prostředků a úsilí pracovníků vytvořila či vytváří ucelenou nabídku studia učitelství v kombinované formě,“ kritizoval proděkan Pedagogické fakulty UP Pavel Neumeister.

Učitelé si musí doplnit kvalifikaci do roku 2014

Učitelé mateřských, základních a středních škol dostali pro tento rok 2,1 miliardy navíc. Nástupní plat kvalifikovaných pedagogů se zvýšil na 20 000 korun, například učitelka mateřské školy si tak mohla polepšit o 8 000 korun. Na dálkový bakalářský program učitelství pro mateřské školy se však třeba na Univerzitě Karlově hlásilo loni 69 lidí, přijato bylo jen 27. „Jsme si vědomi potřebnosti dalšího rozšiřování naší nabídky, to však naráží na limitované prostorové a personální kapacity,“ konstatovala proděkanka Pedagogické fakulty UK Jana Kropáčková.

Učitelé bez potřebného vzdělání si musejí podle novely zákona začít dodělávat kvalifikaci nejpozději do roku 2014. Jsou to například lidé, kteří vystudovali učitelství jen na střední škole nebo absolventi vysokých škol přírodovědného směru, kteří učí matematiku či chemii bez pedagogického vzdělání.

Problém je v oborech - například na fyziku se moc lidí nehlásí

Podle děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Josefa Trny jsou ale stížnosti nekvalifikovaných učitelů na nedostupnost studia často alibistické. Například na učitelství 1. stupně prý Masarykova univerzita přijímá téměř všechny uchazeče. Na univerzitě v Ústí nad Labem jsou pak obory jako učitelství fyziky a matematiky dokonce nenaplněné.

Další možností, jak si mohou pedagogové usilující o vyšší plat zvýšit kvalifikaci, jsou programy celoživotního vzdělání, které pořádají vysoké školy. Tyto programy jsou však placené. Například Univerzita Hradec Králové nabízí doplnění pedagogického vzdělání pro učitele střední školy za 13 500 korun, pokud si chce kantor rozšířit aprobaci o učitelství angličtiny, zaplatí 30 000 korun.