Vědeckou radu lékařské komory opouští kapacity - Pafko i Pirk

Praha - Z vědecké rady České lékařské komory (ČLK) odstoupili čtyři členové: Pavel Dungl, Pavel Pafko, Vladimír Palička a Jan Pirk. Čtveřice lékařů tak protestuje proti rozhodnutí představenstva komory v čele s prezidentem Milanem Kubkem, které v prosinci bez udání důvodu odvolalo předsedu vědecké rady Aleše Hermana a odbornici na kožní lékařství Janu Hercogovou. Právě ta na posledním sjezdu České lékařské komory neúspěšně usilovala o Kubkovu pozici šéfa ČLK.

Čtveru lékařských kapacit vadí také to, že mu vedení komory nebylo schopno vysvětlit, proč Hercogovou a Hermana odvolalo. „Odvolávat bez udání důvodů se mi nezdá správné. Paní profesorku znám z práce v ČLK mnoho let, vždy pracovala zodpovědně a nemám žádné výhrady vůči jejím aktivitám,“ konstatoval již v prosinci děkan LF UK Vladimír Palička. „Protože jsme důvody nedostali, rozhodli jsme se, že z komory odstoupíme,“ potvrdil kardiochirurg Jan Pirk.

Pavel Dungl pracuje jako přednosta ortopedické kliniky pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce. Mezinárodně uznávaný ortoped je často vyhledáván zahraniční klientelou, vedl rovněž úspěšnou operaci prezidenta Václava Klause, při níž mu byl vyměněn kyčelní kloub.

Pavel Pafko patří mezi elitní české lékaře. Specializuje se na břišní a na hrudní chirurgii. Je přednostou III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Praze-Motole. Je známý jako operatér prezidenta Václava Havla.

Vladimír Palička působí jako děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, přednosta Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Jan Pirk je přední český kardiochirurg. Je přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie v IKEMu.

Představenstvo ČLK ovšem mlčí dál a důvody odvolání Hercogové a Hermana nechce komentovat. Argumentuje tím, že jde o vnitřní záležitost; důvody k odvolání podle něj nicméně existují. „Vědecká rada je poradním orgánem prezidenta a představenstva, na sjezdu v listopadu bylo zvoleno předsednictvo nové, které si rozhodlo o tom, koho chce mít v novém poradním orgánu,“ řekl mluvčí komory Michal Sojka.

Důvody svého konce ve vědecké radě však neznají ani sami odvolaní. Podle Hercogové jde ze strany prezidenta komory o osobní mstu. „Je to reakce na moji opovážlivost býti protikandidátem pana prezidenta Kubka,“ uvedla na adresu svého odvolání Herzogová. Stejný názor zastává i Herman: „Domnívám se, že jde o stranickou čistku v naší stavovské organizaci, kdy je třeba ujednotit názory – můj názor nebyl v jednotě.“