I setkání se sanitkou má svá pravidla

Praha – Řada řidičů neví, co má dělat, když za sebou uslyší houkat sanitku. Zjistilo to oddělení Besip ministerstva dopravy, které proto připravilo novou informační kampaň. Jak se řidiči k sanitce chovají, zjišťoval ředitel Besipu Ondřej Valenta přímo v terénu. Vyrazil do Jihlavy, kde usedl do sanitky a spolu se záchranáři vyrazil do provozu.

Vysočinské záchranáře si ředitel Valenta vybral proto, že patří k nejlépe technicky i personálně vybaveným – i proto, že mají na starost nejdelší úsek dálnice D1. Spolu s primářem vysočinské záchranky Miroslavem Havlíkem jezdil šéf Besipu půl dne po Jihlavě a jejím okolí. Ukázalo se, že řada lidí už ovládá první pomoc, ale řidiči mají slabé povědomí o tom, jak se slušně chovat v přítomnosti sanitky. „Situace vyhýbání se řidičů vozidlům s právem přednostní jízdy je tristní,“ shrnul Ondřej Valenta.

Besip proto chce poučit řidiče, jak mají reagovat v přítomnosti vozu s majáčkem – nejenom sanitky, ale také hasičského nebo policejního vozu. „Je třeba najít metodu a návod, jakým způsobem nám mají zajistit zdárný průjezd,“ dodal primář Havlík.

Vozidla s právem přednostní jízdy se zapnutým modrým majákem se dostávají do problémů především v situaci, kdy projíždějí hustým provozem, respektive kolonou. Povinností řidičů ostatních vozů je umožnit vozidlům s právem přednostní jízdy plynulou cestu. Pokud je to nutné, musí „civilisté“ své auto zcela zastavit. V případě, že se na víceproudé komunikaci tvoří kolona, je nutné ponechat mezi jednotlivými pruhy volný prostor, kterým by mohla sanitka nebo policie projet. Pokud má silnice více než dva pruhy v jednom směru, je nutné uhnout tak, aby se v případě třípruhové silnice uvolnil prostor mezi pravým a prostředním pruhem, případně se blíže sjíždějí (zmenšují boční odstup) vozy v prostředních pruzích. Vozy s právem přednostní jízdy mají přednost i na přechodu, proto v jejich přítomnosti musí zpomalit nejen řidiči, ale i chodci. Zdroj: policie.cz.

Besip je oddělení ministerstva dopravy a provádí preventivní činnost v oblasti bezpečnosti provozu. Nyní chystá novou koncepci. Aby nevycházela pouze ze suchých statistických čísel, vládní úředníci Besipu chtějí být přímo v terénu. Podobnou akci jako s vysočinskými záchranáři si chtějí zástupci Besipu zopakovat také s hasiči a s policisty.

Ondřej Valenta
Ondřej Valenta