Vnitro musí šetřit, přijde o dvě miliardy

Praha - Ministerstvu vnitra bude příští rok podle současné podoby návrhu rozpočtu na rok 2012 chybět oproti letošku zhruba 1,85 miliardy korun. A to i přesto, že bude jeho rozpočet v porovnání s letošním rokem navýšen o téměř 394 milionů korun. Úřad totiž musí zaplatit závazky, které v minulosti odkládal, a má dostat i méně peněz na provoz a investice. Kvůli tomu se sníží rozpočet policie o zhruba 1,37 miliardy korun a hasičů o 300 milionů korun. 

Rozpočtové škrty se nelíbí policejnímu prezidentovi, odborová Unie bezpečnostních složek začala dokonce na září plánovat protestní akci v Praze. Odboráři navíc podle předsedy unie Zdeňka Buřiče dostali neoficiální informaci o tom, že by se měl do konce roku 2013 snížit počet policistů na 30 tisíc, tedy o víc než 10 tisíc lidí. Policejní prezidium to zatím nekomentovalo.

„Úsporná opatření se nesmí projevit dalším snižováním platů policistů a občanských zaměstnanců. V současné době jsme nuceni analyzovat dopady snižování rozpočtu na činnost policie,“ uvedl k rozpočtovým škrtům policejní prezident Petr Lessy. „Budeme muset v rámci investičních prostředků více využít financování z evropských fondů, v oblasti provozních a mzdových nákladů téměř žádné další rezervy nemáme,“ doplnil jej šéf hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán.

Mluvčí ministerstva Pavel Novák uvedl, že každý rok narůstají výdaje na důchody a ostatní sociální dávky, jako jsou výsluhy a odchodné. Ministerstvo také vydává každoročně podstatnou část peněz na závazky vyplývající ze zákona, tedy na vyhotovení občanských průkazů nebo pasů, nebo z členství v EU, například na zavedení a provoz Schengenského informačního systému. Další závazky vyplývají z dlouhodobých smluv uzavřených v rámci projektů elektronizace veřejné správy nebo z kontraktů s Českou poštou, například na zajištění telekomunikačních služeb.

„Nedostatek finančních prostředků v této oblasti ministerstvo vnitra v minulých dvou letech vyřešilo dohodou s Českou poštou o prodloužení splatnosti faktur,“ upozornil Novák s tím, že resort nemůže tyto problémy stále hrnout před sebou a tvářit se, že je vyřeší v dalších letech. „Můžeme se pokusit vypovědět či upravit nevýhodné smlouvy, můžeme prodat nepotřebný majetek, u kterého platíme náklady za provoz, můžeme přehodnotit množství a potřebnost odebíraných služeb, ale nemůžeme do nekonečna odkládat platby za tyto závazky,“ doplnil Kubice. Další jednání o podobě rozpočtu, úsporných opatřeních i setkání s odbory mají následovat v srpnu.