Dienstbier: Nový občanský zákoník je diskriminační a homofobní

Praha – Podle místopředsedy ČSSD Jiřího Dienstbiera dělá z gayů a lesbiček nový občanský zákoník občany druhé nebo nižší kategorie. V základním kodexu občansko-právních vztahů není podle místopředsedy žádná zmínka o registrovaném partnerství. Proti tomuto tvrzení se  ohradil náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer. Podle něj je nový kodex v tomto směru zcela shodný s tím současným, navíc prý obsahuje formuli, podle níž vše, co platí mezi manželi, platí i mezi registrovanými partnery. Zároveň jsou podmínky registrovaného partnerství upraveny ve speciálním zákoně.

„Podle mého názoru tak, jak byl předložen nový návrh občanského zákoníku, je diskriminační a homofobní. Diskuze, která probíhá, je testem tolerance celé české společnosti,“ domnívá se Dienstsbier. Podle něj byla z nového návrhu občanského zákoníku vypuštěna zmínka o registrovaném partnerství, což vypovídá o netoleranci české společnosti. Náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer s tímto tvrzením nesouhlasí. „Nový občanský zákoník registrované partnerství neruší a nevyčleňuje. I stávající občanský zákoník neobsahuje obecnou úpravu registrovaného partnerství,“ připomíná. „Tento druh partnerského svazku je totiž upraven ve zvláštním zákoně,“ dodal.

Video Rozhovor s Filipem Melzrem a výstup Jiřího Dienstbiera
video

Rozhovor s Filipem Melzrem a výstup Jiřího Dienstbiera

Místopředseda ČSSD zároveň upozorňuje, že v legislativním procesu na expertní úrovni bylo registrované partnerství do nového kodexu zahrnuto. Nový kodex by měl zahrnovat veškeré základní soukromé právní vztahy. „Pokud by registrované partnerství v občanském zákoníku zahrnuto nebylo, z lidí s jinou sexuální orientací, než je ta převažující, by se dělali občané jakési druhé nebo nižší kategorie,“ podotýká Dienstbier. S tímto výrokem Melzer nesouhlasí. „Není pravda, že by nový občanský zákoník o registrovaném partnerství vůbec nehovořil. Je tam ustanovení, které říká, že vše, co platí na manžele, se bude vztahovat i na registrované partnery,“ tvrdí.

Filip Melzer:

„Práva registrovaných partnerů se v žádném případě neomezují, v žádném případě nedochází ke zhoršení. Naopak, nový občanský zákoník získává obecné pravidlo, že co platí pro manžele, platí i pro registrované partnery.“