Pětina léků z českého trhu skončila u pacientů v zahraničí

Praha – Léky až za 16 miliard korun skončily loni podle odhadu ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martina Beneše místo u českých pacientů v cizině. Je to zhruba pětina českého lékového trhu, v některých případech to vedlo až k nedostupnosti léku pro české pacienty. Paralelní vývoz sám o sobě nelegální není, ústav ale stíhá lékárny, které nemají povolení. Od letoška začal všechny vývozy, legální i nelegální, evidovat.

„Následkem trvale klesajících cen a úhrad z pojištění jsou léky stále atraktivnější pro vývoz. Řada distributorů i lékáren s oprávněním vývozu se živí především vývozem léků do ciziny, místo aby dodávali českým pacientům,“ řekl Beneš. Hlavní příčinou je podle něj to, že léky v Česku jsou výrazně levnější než ve většině zemí EU. Lékárny si vývozem zvyšují zisk. Počet distributorů loni stoupl o 44 na celkových 307, z nich 80 držitelů povolení patří provozovateli, který zároveň je provozovatelem lékárny.

Podle právě vydané zprávy SÚKL za rok 2010 se lékový trh v Česku loni stabilizoval. Distributoři dodali ve finančním vyjádření zhruba stejně léků jako v roce předchozím. „Z pohybu léků na trhu víme, že pacienti byli odléčeni za méně peněz větším počtem léků a novějšími, tedy se léčilo za stejné peníze více pacientů než v roce předchozím,“ řekl Beneš.

V lékárně
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: František Vlček

Revize cen léků srazily jejich produkci

Výrobci dodali loni léky za 58,85 miliardy korun, rok předtím za 58,23 miliardy, což je po výrazných nárůstech předchozích let velké zmírnění. Například mezi lety 2008 a 2009 stouply dodávky ve finančním vyjádření z 52,85 miliardy na 58,23 miliardy korun. Zbrzdění přikládá Beneš hlavně revizím cen léků a jejich úhrad ze zdravotního pojištění. V Česku je registrováno 55 837 lékových kódů, z nich 7 354 je na trhu.

„Celkové úspory z revizních řízení byly vypočítány ve výši 4,9 miliardy korun,“ upřesnil ředitel. Léky ze skupin nejčastěji užívaných jsou podle něj už zrevidovány, z tisícovky lékových skupin zbude do konce roku k revizi stovka, to jsou podle Beneše už jen léky „nevýznamné“.

SÚKL provedl loni 900 inspekcí lékáren. Ve 302 lékárnách kontroloval zacházení s návykovými látkami, ve 148 označování léků cenami a dodržování maximální přirážky. Podal 73 návrhů na uložení pokuty, s provozovateli začalo 18 správních řízení, ve čtyřech případech byla lékárně pozastavena příprava léčivých přípravků a ve třech případech činnost celé lékárny. Při kontrolách zacházení s návykovými látkami zjistil ústav u 18 lékáren závažné porušení a v deseti dal návrh na zahájení správního řízení.