Mediální výroky Dvořákové o prověrkách rozčílily Dobeše

Praha – Prověrky na soukromých vysokých školách rozčílily ministra školství Josefa Dobeše (VV), ostře zkritizoval šéfku Akreditační komise Vladimíru Dvořákovou za to, že o případech mluví v médiích, ačkoliv ministerstvo ještě neukončilo prošetřování. V tiskové zprávě Dobeš také uvedl, že v budoucnu by už o akreditacích neměla rozhodovat Akreditační komise, ale nově vytvořený nezávislý orgán.

Spor vzniknul kvůli návrhu komise na omezení akreditace soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského a odebrání akreditace Bankovnímu institutu. Dobešův úřad ale prvně v historii nedal na návrh komisařů a vyhověl odvolání Komenského univerzity. U Bankovního institutu pak odebral jen akreditaci pro výuku v angličtině, škola se ještě může odvolat. Dvořáková v médiích postup úředníků kritizovala. Na UJAK přitom studovali někteří vlivní politici i někdejší šéfka Dobešova kabinetu, právní zástupce Bankovního institutu Miroslav Jansta zase pomáhá ministrovi se sportem.

„S jistou mírou nadsázky mediální počínání předsedkyně Akreditační komise připomíná 50. léta, kdy dělníci v závodech předem rozhodovali o výsledcích politických soudů. Stejně tak profesorka Dvořáková vyvíjí svými výroky v médiích nepřípustný nátlak. Oba případy nejsou definitivně rozhodnuté. Jako ministr jsem nepodepsal ještě žádný závěr,“ konstatoval Dobeš.

Bankovní institut
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Medializace prý může školám pomoci při případném soudním sporu, už dříve si prý některé dotčené školy stěžovaly, že Dvořáková o nalezených nedostatcích mluví s novináři. Dobeš také uvedl, že v budoucnu by měl starost o akreditační řízení převzít nový nezávislý úřad, takzvaná národní akreditační agentura. Počítá s tím návrh reformy vysokých škol. Nyní je totiž rozhodování o akreditacích rozděleno mezi ministerstvo a komisi, což prý vede k „různým pohledům a interpretacím“.

Na soukromých VŠ získávají tituly třeba vysocí státní úředníci

Na Univerzitě Jana Amose Komenského komise upozornila na masivní nárůst počtu studentů, aniž by se adekvátně tomu zvyšoval i počet pedagogů. Komise proto navrhla omezení akreditace doktorského studia speciální pedagogiky a magisterského studia andragogiky. Škola se ale odvolala a ministerstvo jí vyhovělo s tím, že některé nedostatky už univerzita napravila. Škola nyní dál přijímá nové studenty. Na UJAK přitom studuje například Jana Nagyová, šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase, vystudoval zde také tajemník jihočeského hejtmana Petr Podhola.

Co se týká Bankovního institutu, kvůli závažným nedostatkům na zahraničních pobočkách školy na Ukrajině a v Maďarsku navrhla Akreditační komise odebrání akreditace ve všech jazycích už letos na jaře. Ministerstvo nakonec rozhodlo o odebrání akreditace jen u navazujícího magisterského programu Economy and Management vyučovaném v angličtině. Proti rozhodnutí se zástupci školy mohou odvolat, výuka v češtině bude dál pokračovat.