Čeština na Ukrajině pomalu mizí, nemá ji kdo vyučovat

Sevastopol - Čeští krajané na Ukrajině si stěžují, že je nemá kdo učit mateřský jazyk.  Z programu, který financuje ministerstvo školství, se dá zaplatit jediný učitel pro pět tisíc lidí. Tradiční krajanské tak už ničím nepřipomínají svojí minulost a většina lidí češtinu zapomněla. Ministerstvo sice nabízí možnost vystudovat dvoutýdenní kurz, aby mohli jazyk vyučovat přímo krajané, ti si ale na výuku netroufají.

Nejstarší českou vesnicíé na Ukrajině je Bohemka na poloostrově Krym, která slaví 150 let od svého založení. Tam je sice čeština vidět i slyšet, jediná učitelka Eva Řezníčková ovšem na východ přicestovala na vlastní náklady a déle než tři měsíce tam zůstat nemůže. Za svou práci totiž nedostane ani korunu. Přitom ji místní přemlouvali, aby zůstala – že by si rádi český jazyk udrželi i pro příští generace. 

Právě učitelé udržovali už od dob carského Ruska jazyk v krajanských komunitách, za sovětského režimu ovšem část z nich skončila v rukách tajné policie a od 50. let 20. stol. kulturní život v krajanských vesnicích prakticky ustal. 

Současné komunity na učitele peníze nemají a český stát platí pro celou Ukrajinu jen jednoho učitele. Ministerstvo školství ale nabízí dvoutýdenní metodický kurz, po jehož absolvování mohou češtinu vyučovat sami krajané. Někteří z nich sice kurz absolvovali vícekrát, na výuku se ale necítí. 

Krajanům vadí také to, že při návštěvě vlasti musí žádat o vízum a překonávat stejné byrokratické procedury jako běžní cizinci. Česko ale na zaběhnutých postupech nehodlá nic měnit.