Školní inspekce vylepší hodnocení škol - za 300 milionů

Praha – Česká školní inspekce chce za téměř 300 milionů korun zlepšit hodnocení škol. Za peníze z EU plánují inspektoři zorganizovat testování žáků 5. a 9. tříd, zpracovat databázi úloh, ale také vytvořit program na hodnocení školních vzdělávacích programů a proškolit učitele. Školy, které v testování propadnou, by měly zjistit, kde chybují, a nedostatky napravit.

Dotace na projekt NIQES ve výši 296 milionů korun jde z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. A téměř polovina z těchto peněz půjde na testování žáků, které připraví firma SAPCON. Ta za 92 milionů bez DPH vytvoří elektronický systém pro testování s databází úloh pro učitele, žáky i rodiče.

„60 procent základních škol už nějaké testy využívá,“ uvedla šéfka inspekce Olga Hofmannová s tím, že většina škol si připravuje vlastní testy. Celých 35 procent škol ale využívá externí testy, zejména od firem Scio a Kalibro. Za ty se přitom platí.

Testy připravované odborníky z ministerstva školství mají prověřit minimální úroveň znalostí, tedy úroveň čtyřkaře. „Výstupem bude informace o tom, že nějaké školy mají problém ve vztahu se standardy,“ sdělil mluvčí inspekce Libor Vacek. Proto je dalších 50 milionů korun z projektu určeno na vytvoření počítačového programu, kde si školy budou moci vytvářet a hodnotit své vzdělávací programy.

Zhruba 50 milionů pak také půjde na zlepšení metod inspekčního systému, který by měl odhalit, v čem škola zaostává. Na 50 milionů je zároveň vyčleněno na vzdělávání kantorů.

Čeští žáci v mezinárodním srovnání propadají

Testování znalostí žáků v 5. a 9. třídách má vést k pozvednutí kvality výuky na základních školách, v mezinárodních srovnáních znalostí totiž čeští žáci v posledních letech propadli.


Testovat by se mělo zatím jen z češtiny, matematiky a angličtiny, případně dalších cizích jazyků. Děti budou testy absolvovat na počítačích, díky tomu nemají roční náklady přesáhnout šest milionů korun. Problém ovšem je, že většina škol nemá odpovídající technické vybavení, podle inspekční zprávy z roku 2009 mají ve 44 procentech škol počítače starší pěti let.

Už v prosinci letošního roku si zhruba stovka škol testování vyzkouší nanečisto, bude se ale ověřovat hlavně technická stránka věci. Další generálka má být na jaře 2012 a 2013. Těchto ověřování by se mělo zúčastnit všech 4 200 základních škol, poté může být testování spuštěno naplno.