Smlouvy se školou podepsalo 54 rodičů problémových dětí

Praha - Smlouvy se školou zatím podepsalo 54 rodičů, řeší se v nich hlavně problémy dětí s nekázní a záškoláctvím. Smlouvy zatím od září testuje 35 základních škol, pokud se osvědčí, mohly by se podle ministra školství Josefa Dobeše plošně rozšířit od příštího školního roku. Učitelé si smlouvy zatím vesměs chválí, formulář s razítkem ministerstva jim prý dává nástroj, jak přimět k odpovědnosti na výchově i rodiče.

„Věříme, že v 90 procentech případů jim smlouva pomůže,“ myslí si ministr. Mnoho žáků má ve škole problémy, v první fázi se učitel snaží s neukázněným dítětem pracovat společně s třídou. Pokud ani pak nenastane zlepšení, nastupuje smlouva s rodiči, v níž se stanoví, jak prohřešky řešit. Například kdyby žák soustavně vyrušoval v hodinách, musel by práci nahradit po vyučování.

Formulář předpřipravený ministerstvem si chválí ředitel pražské ZŠ Rakovského Pavel Nedbal. „Žádný z rodičů pak nemá možnost přijít s tím, že je řešení problémů žáka po právní nebo jiné stránce špatně, což se dřív často stávalo,“ tvrdí.

Video Brífink Josefa Dobeše
video

Brífink Josefa Dobeše

Škola chce problémy žáků řešit

„My nechceme nikoho trestat,“ upozornil jeden z autorů projektu, dětský psycholog Václav Mertin. „Chceme, aby školy sobě a rodičům nabízely řešení,“ uvedl. Za dva měsíce, co školy smlouvy testují, se prý nejčastěji řeší nekázeň, neplnění školních povinností, záškoláctví a nevhodné chování v hodině.

Smlouvy s rodiči ale nebudou pro otce a matky povinné. Nejvíce problémových dětí však pochází z rodin, kde se rodiče o výchovu příliš nestarají. „Škola má povinnost s tím dítětem dál pracovat,“ konstatoval Mertin. Dodal, že na rodiče často zafunguje formulář s ministerským razítkem a že si uvědomí, že situace je vážná. Kdyby problémy pokračovaly a rodiče by dál odmítali podílet se na řešení, v krajní situaci by se případ předal sociálnímu odboru, který by jim mohl třeba odebrat dávky.

Podobný systém funguje například ve Velké Británii, sám Dobeš prý podobné smlouvy používal ve své praxi psychologa. Pokud se smlouvy osvědčí, chtělo by je ministerstvo nabídnout k využití všem školám od příštího školního roku.