Neziskovky vzkazují OSN: Situace postižených v ČR se zhoršuje

Praha - Podmínky lidí s postižením se v posledních letech v Česku zhoršují. Tito lidé nemají rovný přístup ke vzdělání, na trh práce či k rozhodování o politice. Rovněž na ně tvrdě dopadají sociální reformy. Vyplývá to z alternativní zprávy pro výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, kterou připravilo 17 neziskových organizací. Vlastní zprávu zaslala výboru i česká vláda.

Úkolem obou zpráv má být hodnocení pokroku dva roky poté, co v Česku začala platit Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Dokument vymezuje povinnost státu přijmout opatření ke zlepšení podmínek handicapovaných. Má upravit zákony, zpřístupnit budovy i informace a jinak podporovat plné začlenění postižených do běžného života.

„Situace se jednoznačně zhoršila. Veškerá úsporná opatření jsou na úkor zdravotně postižených. Ušetří se přitom maximálně tři miliardy korun. Jestli si někdo představuje, že tato částka narovná finance Česka, tak je to komické. Místo stimulace se volí restrikce,“ řekl šéf Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Rada se spolu s Ligou lidských práv, Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR a dalšími organizacemi či vysokoškolskými katedrami na sepsání alternativní zprávy podílela.

Autoři se chystají svůj dokument odeslat do Ženevy tento týden, kabinet Petra Nečase (ODS) už svůj dokument poslal. Kdy by se výbor OSN mohl situací v Česku zabývat, ale není jasné. Panuje obava, že by to mohlo být až za několik let.