Česko ztrácí ve světě lesk, bojí se Češi

Praha – Téměř dvě třetiny lidí, konkrétně 62 procent, míní, že mezinárodní vážnost České republiky slábne. Nadpoloviční většina dotázaných se přitom podle téhož výzkumu domnívá, že zahraniční politika republiky je v zásadě správná. Vyplývá to z říjnového výzkumu agentury STEM. Tak nepříznivé mínění obyvatel o mezinárodním kreditu země STEM dosud nezaznamenal. 

Na českou zahraniční politiku nemají lidé výrazný názor. Drtivá většina volí umírněné úsudky a říká, že zahraniční politika je „spíše dobrá“ nebo „spíše špatná“. Těch, kteří celkově považují českou diplomacii za správnou, je mírná většina – 54 procent. Současná míra souhlasu s českou zahraniční politikou je ale od vzniku samostatné ČR jedna z nejnižších, ukazují časové řady průzkumů STEM.

Velmi nepříznivé mínění mají lidé o tom, jak se vyvíjí mezinárodní prestiž České republiky. Pouze necelé dvě pětiny dotázaných si myslí, že mezinárodní vážnost Česka se posiluje, ostatní soudí, že se oslabuje. Největšími kritiky české zahraniční politiky jsou především stoupenci levice, nejvíce pak sympatizanti KSČM. Na opačném pólu je ODS, jejíž stoupenci jsou v otázkách zahraniční politiky a prestiže Česka optimističtější i než TOP 09, uvádí STEM.

Češi mají rádi Slovensko a Švédsko

STEM se v říjnu ptal také na to, jaký mají lidé vztah k různým zemím. V tomto ohledu podle autorů výzkumu postoj obyvatel charakterizují velmi dobré vztahy ke Slovensku, ale také k severským a západoevropským státům i k sousedním zemím, a naopak odstup od světových velmocí a východu Evropy.

Pokud jde o vztah obyvatel ČR k dalším zemím, v čele tohoto žebříčku jsou Slovensko a Švédsko. Když měli lidé země známkovat jako ve škole, u dvou uvedených států počet jedniček a dvojek dosáhl 80 procent. K výrazně pozitivně hodnoceným zemím patří dále západoevropské země – Nizozemsko, Francie, Dánsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko. Nejvíce „špatných“ známek lidé dali Srbsku, Rusku, Ukrajině a Číně. U posledně jmenované tvořil podíl jedniček a dvojek jen 21 procent odpovědí, Ukrajině dalo tyto známky 23 procent, Rusku 24 procent a Srbsku 32 procent dotázaných.

Více než polovinu příznivých známek získalo ještě Japonsko, Itálie, Chorvatsko, Německo, Polsko a Slovinsko. Vztah k Maďarsku a ke Spojeným státům americkým hodnotí příznivě (jedničkou nebo dvojkou) téměř polovina dotázaných. Letošní průzkum ukázal, že v porovnání s loňskem se vztah k většině zemí mírně zhoršil, výjimkou je Japonsko. Tato země, kterou letos zasáhlo ničivé zemětřesení, si v očích Čechů trochu polepšila.